Evaluare online variante - Geografie

Evaluare online variante 2007 la geografie ...
I. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect: 1. Numărul mediu de copii născuţi vii în cursul unui an, calculat la 1 000 de locuitori, reprezintă indicatorul demografic numit 2. Oraşul Constanţa s-a numit în antichitate……………… 3. Prin municip...