Abordarea si realizarea unui text argumentativ pornind de la o afirmatie data

Abordarea şi realizarea unui TEXT ARGUMENTATIV, pornind de la o afirmaţie/aserţiune dată

 

?Competenţele disciplineilimba şi literatura română se concretizează atunci cândtrebuie să rezolvăm un item de tip subiectiv (text argumentativ de 15-30 de rânduri), într-un act personalizat de comunicare, prin:

 

·         RECEPTARE a datelor/informaţiilor din afirmaţia/aserţiunea dată, bazându-se pe:

Ø   recunoaşterea unor termeni, relaţii, procese

Ø   observarea unor relaţii, fenomene

Ø   perceperea unor relaţii, conexiuni

Ø   culegerea unor date din surse variate (culturale)

 

·         PRELUCRARE PRIMARĂ a datelor/informaţiilor din afirmaţia/aserţiunea dată, prin:

 

Ø   comparare a unor date, stabilirea unor relaţii după lectura iniţială

Ø   clasificările şi reprezentarea unor date receptate prin lectura eficientă

Ø   sortarea-diversificarea informaţiei receptate

Ø  investigarea, descoperirea, explorarea universului informaţional al textului-suport

Ø   experimentarea prin aplicaţie pe componentele afirmaţiei/ aserţiunii-suport

 

·         ALGORITMIZARE a datelor/informaţiilor din afirmaţia/aserţiunea dată, având ca resurse:

Ø   prezentarea unor idei proprii

Ø   generarea de opinii/ puncte de vedere/ consideraţii/ credinţe/ convingeri etc.

Ø   argumentarea unor consideraţii personale

Ø   demonstrarea (în sens aplicativ)

 

Paşii pecare trebuie să îi urmăriți înredactareaadecvatăarăspunsului de la acestsubiect sunt:

 

APLICAREA: se referă la rezolvarea cerinţelor/itemilor, luând în calcul cunoştinţe,informaţii, modalităţi, reguli.

 

ANALIZA: presupune examinarea şi divizarea informaţiei pe părţi, cu scopul de a identificamotivele, de a emite raţionamente şi de a pune în evidenţă dovezile care au dus la generalizare.

 

SINTEZA:presupune asamblarea informaţiilor în moduri diferite, prin combinarea şirecombinarea elementelor

 

EVALUAREA:se referă la prezentarea sau argumentarea unei opinii prin emiterea dejudecăţi asupra informaţiilor, validităţii ideilor, calităţii activităţii pe baza unui set de criterii.

 

 

SUBIECTUL DE TIPUL AL II-LEA din cadrul probei scrise la limba şi literatura română înseamnă abordarea şi realizarea originală, în ciuda unor formule stereotipe, a unui text argumentativ, pornind de la o afirmaţie dată.

 

Textul argumentativ reprezintăun act de comunicare centrat pe funcţia conativă, scopul urmărit fiind dea-l convinge pe receptor cu privire la validitateapunctului de vedere susţinut de autor.

 

Argumentarea este o modalitate prin care se dezvoltă o opinie pe marginea uneianumite idei. Este un demers justificator ce are ca sursă o premisă particularizată printr-o afirmaţie/zicală/proverb/aforism etc. Concomitent, prin procesul de argumentare, se poate confirma/infirma veridicitatea unei aserţiuni/opinii pe baza unor elemente logice şi a unor ilustrări adecvate. Demersul argumentării unui punct de vedere personalizat include câteva etape obligatorii: susţinerea, demonstrarea, consolidarea.

 

Obiectivul argumentării se constituie din obţinerea unor efecte persuasive,exercitate prin demersul personalizat asupra partenerului de comunicare (interlocutor sau cititor), rezultate din eficienţa susţinerii opiniei exprimate. O consideraţie inclusă într-un discurs individualizat se coroborează obligatoriu cu argumente, în lipsa acestora premisa fiind nejustificată (lipsită de valabilitate).

De aceea, textul de tip argumentativ ce cuprinde 15 – 30 de rânduri (150-300 de cuvinte), solicitat candidaţilor la examenul naţional de bacalaureat, are calitatea unui discurs constituit din succesiunea enunţurilor aparţinând unui demers logic prin care este prezentat eficient/competent un punct de vedere, cu intenţia de a confirma/infirma valoarea de adevăr a unei opinii/ aserţiuni.

 

Structurarea textului/discursului argumentativ presupune:

Ø   ordonarea ideilor;

Ø   formularea adecvată a consideraţiilor;

Ø   diversitatea lexicală;

Ø   concentrare maximă a enunţării;

Ø   originalitate în abordare.

 

 

Ca orice compunere, textul scris argumentativ are trei părţi:

·        Introducerea: anunţareaipotezei/premisei; aceasta se validează prin formulareaunui incipit, menit să capteze atenţia receptorului (5-8 rânduri); în prezenţa unei aserţiuni/consideraţii se face dovada înţelegerii semnificaţiilor acesteia.

·        Cuprinsul: provocarea receptorului lapotenţarea argumentelor şidezvoltarea adecvată a fiecăruia; discursul poate fi completat cueventuale contraargumente,ce au ca scop demontarea/infirmarea afirmaţiei date. Această parte are cel puţin două alineate consistente (8 -15 rânduri);

·        Încheierea: concentreazăconcluzia prinreluarea ideii dezvoltate în ipoteză,sintetizând argumentele exprimate anterior (3-6 rânduri).

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]