Bac 2012: Model de subiect la Engleza

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal se realizează prin proba C a examenului de bacalaureat. Pentru această probă, candidaţii pot alege, ca disciplină de examen, o limbă de circulaţie internaţională, studiată în liceu ca L1, L2 sau L3, în regim normal, intensiv sau bilingv, ca disciplină obligatorie sau opţională.
Evaluarea competenţelor lingvistice, indiferent de opţiunile candidaţilor, se face prin trei tipuri de probe:
• proba de înţelegere a unui text audiat cu durata de 20 de minute;
• proba scrisă cu durata de 120 de minute;
• proba orală: candidatul are la dispoziţie 15 minute pentru a-si pregăti răspunsurile si 10-15 minute pentru a le susţine în faţa comisiei.

MODEL DE SUBIECT LA ENGLEZĂ:
competenţe lingvistice
Model audio Limba Engleză:

  Barem de evaluare şi notare - barem subiect engleza audio

Model de bilet Limba Engleză proba orală:
  Proba orală: Model de Bilet pentru proba orală Limba Engleză
Barem de evaluare şi notare a biletului pentru proba orală Limba Engleză

Limba engleză: model de subiect pentru proba scrisă:
  Proba scrisă: Model de subiect 2012 la Limba Engleză scris
  Barem de evaluare şi notare Limba Engleză - proba scrisă

Precizări Limbi Moderne:
Limba modernă pentru bacalaureat 2012 - precizări
 

Alte Lectii din engleza