Model de subiect Bacalaureat 2016 Competente Lingvistice Limba Romana proba orala - Proba A

Examenul de bacalaureat national 2016 Proba A - de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2016:

 Model de subiect Limba Romana, proba orala, Bacalaureat 2016


MODEL DE SUBIECT Competenţe lingvistice Limba română - PROBA ORALĂ

 

Ministerul Educaţiei și Cercetării ẞtiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

 

EXAMENUL DE BACALAUREATNAţIONAL2016

PROBA A - MODEL DE SUBIECT

 

 

Citește textul cu voce tare.

La Cannes aţi prezentat „Trece și prin perete”, adaptare după Cehov. Aveţi o legătură deosebită cu literatura. Și în „Aferim!” o parte din documentare a fost realizată din literatură. Care sunt operele care v-au inspirat pentru acest lungmetraj?

În ce privește structura, povestea și anumite situaţii narative, literatura mi-a folosit mai puţin, temele abordate în film nu prea există în literatură. Dar replicile pe care personajele le spun sunt luate într-adevăr din surse literare: Iordache Golescu, Anton Pann, de la Creangă am mai luat câte ceva. Și de la Budai-Deleanu, din mulţi scriitori. Și din Nicolae Filimon, de la Filimon chiar mai mult. Îmi place foarte mult Filimon. Procedeul nu este nou, deși poate fi numit postmodern, într-o oarecare măsură. Găsim asta și la Shakespeare, el are mereu personaje care spun replici aparţinând, de fapt, lui Ovidius sau Terentius etc.

Chiar și în „Aferim!”, în momentul în care Constandin ridică acel craniu și ţine un monolog, nu este o replică din Shakespeare?

Situaţia este din Shakespeare, dar replica este luată mot-à-mot dintr-o carte populară, „Alexandria”.

(interviu cu Radu Jude, WWW.MEDIAFAX.RO)

 

 

1.  Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul citat:

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat cu exemple din textul dat.

c. Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

 

2.  Ce înseamnă pentru tine un film bun? Motivează-ți răspunsul.

 

 

Prima proba a examenului de bacalaureat 2016, Proba A: Competenţe lingvistice Limba română

Proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, reprezintă cadrul de evaluare a competențelor de receptare şi de producere a mesajului - în formă scrisă, având ca suport diverse tipuri de text, în conformitate cu programa şcolară, şi în formă orală, ca tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achizițiilor dobândite la disciplina Limba şi literatura  română.
Proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română are ca finalitate evaluarea competenței de comunicare/ exprimare orală într-o situație de comunicare specifică, precis determinată.

Structura probei

Subiectul de examen conține un text suport cu următoarele caracteristici:

•       acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de texte care să stimuleze interesul pentru lectură;

•       are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viața de zi cu zi;

•       constituie un decupaj semnificativ și de sine stătător, de 160-230 de cuvinte (cu o marjă de 5-10%, reprezentând intervalul necesar înțelegerii mesajului textului), suficient pentru îndeplinirea cerințelor de evaluare formulate;

•       se înscrie în reperele precizate de programa de examen și de curriculumul național;

•       este text literar sau nonliterar, “la prima vedere”.

 

Textul suport este însoțit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la situația de comunicare, cât și la tema/ mesajul textului dat.

 

Competențe de evaluat

În cadrul probei A se evaluează următoarele competențe:

-  înțelegerea textului

-  exprimarea și argumentarea unui punct de vedere

-  organizarea discursului

-  adaptarea la situația de comunicare

-  utilizarea limbii literare

 

Nivelurile de competenț sunt descrise în Grila descriptorilor competenței de comunicare orală în limba română, prin descriptori calitativi, organizați în mod progresivcare permit evaluarea globală, adecvată scopului criterial al evaluării competențelor lingvistice.

 

Precizări privind evaluarea probei

Instrumentul normativ al evaluării competențelor lingvistice de comunicare orală este Grila descriptorilor competenței de comunicare orală în limba română, pe baza căreia se evaluează proba.

 

 

 

GRILA DESCRIPTORILOR COMPETENȚEI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

 

 

COMPETENȚE DE EVALUAT/ DESCRIPTORI CALITATIVI

 

Nivel de

Înțelegerea

Exprimarea și

Organizarea discursului

Adaptarea la situația de

Utilizarea limbii

competență

textului

argumentarea unui

 

comunicare

literare

 

 

punct de vedere

 

 

 

 

– Citește corect și

– Exprimă un punct

– Construiește un discurs

– Își adaptează parțial discursul

– Utilizează corect

 

cursiv

de vedere personal

clar, respectând parțial

la interlocutori și la scopul

limba literară, în

 

– Identifică idei în

 

structura specifică tipului de

comunicării

situațiile de

 

text

 

text vizat prin cerință

– Își adaptează parțial

comunicare date

 

 

 

(descriptiv/ informativ/

comportamentul la contextul de

 

 

 

 

narativ/ argumentativ)

examen, cu folosirea ezitantă a

 

 

 

 

 

mijloacelor comunicării orale

 

 

 

 

 

(verbale, nonverbale i

 

 

 

 

 

paraverbale)

 

 

– Citește corect,

– Exprimă și susține

– Construiește un discurs clar

– Îi adaptează discursul la

– Utilizează corect

 

cursiv și conștient

un punct de vedere

și coerent, respectând

interlocutori și la scopul

și adecvat limba

 

– Formulează clar

personal

structura specifică tipului de

comunicării

literară, în

 

și coerent ideile

 

text vizat prin cerință

– Își adaptează comportamentul

situațiile de

 

textului

 

(descriptiv/ informativ/

la contextul de examen, cu

comunicare date

 

 

 

narativ/ argumentativ)

folosirea adecvată a mijloacelor

 

 

 

 

 

comunicării orale (verbale,

 

 

 

 

 

nonverbale și paraverbale)

 

 

– Citește corect,

– Exprimă, susține

– Construiește un discurs

– Îi adaptează în mod creativ

– Utilizează

 

cursiv, contient

cu argumente un

clar, coerent și personalizat,

discursul la interlocutori și la

corect, adecvat și

 

și expresiv

punct de vedere

respectând structura

scopul comunicării

nuanțat limba

 

– Sintetizează

personal,

specifică tipului de text vizat

– Își adaptează comportamentul

literară, în

 

mesajul global al

demonstrând

prin cerință (descriptiv/

la contextul de examen, cu

situațiile de

 

textului și explică

capacitate de

informativ/ narativ/

folosirea adecvată a mijloacelor

comunicare date

 

aspectele

persuasiune a

argumentativ)

comunicării orale (verbale,

 

 

implicite ale

interlocutorilor

 

nonverbale și paraverbale),

 

 

acestuia

 

 

dovedind autocontrol

 

 

Calendar bac 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română în sesiunea de vara, respectiv toamnă: 

13 - 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
16 - 17 august 2016 -  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

Alte Lectii din certificare compentente