Romania Pozitia geografica

EVOLUTIA TERITORIULUI ROMANIEI
I . UNITATEA Ş I ARMONIA TERITORIULUI ROMÂNIEI

POZITIA GEOGRAFICĂ
- Romania e asezată la intersecţia paralelei de 45° lat N şi a meridianului de 25° log E
- Are o supraf. de 238 391 km², comparabila cu Marii Britanii
- dintre ţările vecine numai Ucraina o depăşeşte ca suprafaţă
- România, ca aşezare matematica e situată pe continentul european în emisfera N, fiind traversată prin S de
paralela de 45°. Trece prin urmatoarele forme de relief: C. Timişului, M. Banat., Sub. Getici, Sub. Curb, C.
Rom., Masivul Dobr. de N, D.D.
- România e traversată şi de meridianul de 25° longitudine E ce trece prin mijl Eur,

- Extremităţile României sunt:

  • - S- Zimnicea
  • - N-Horodişte (Prut)
  • - V-Beba Veche
  • - E- Sulina

- Teritoriul ţării se înscrie într-o formă aproape rotundă pe: - 5° lat de la N- S (525km)
- 9° long de la E-V (740km)
- Se situează astfel la 1/2 distanţei între Ecuator şi Polul Nord, dar şi la 1/2 distanţei între E şi V
continentului
- Pe continentul european ea se află în partea de SE, la distanţe aprox. egale faţă de Oc. Atlatnic la V
(2700km), Oc. Îngheţat (Arctic) la N (2800km), M-ţii Ural la E (2600km) şi la numai 1000km depărtare de M.
Medit. la S


- România se află plasata în SE Europei Centrale
- Aceasta aşezare matematica are urmări în climă, vegetaţie, soluri, economie.
- România se află în al 2-lea fus orar, ora legală este cea a Europei de E (GMT-+2h)
- Fiind situata la contactul a 3 sectoare europene (E, V şi S), pe teritoriul ţării noastre se interferează
influenţele vest-europene, est-europene şi sud mediteraneene.
 

- se resimt mai multe influenţe climatice:
* continental excesive din E (cu geruri mari iarna şi secetă vara)
* oceanice din V (cu un climat mai blând iarna şi mai răcoros vara)
* scandinavo-baltice din N (cu brume timpurii şi târzii şi căderi abundente de zăpadă)
* mediteraneene din S (secetos vara şi ploios iarna)
- Aceste cauze în concordanţă cu clima şi vegetaţia determină o tranziţie între solurile cenuşii de pădure ale Europei
Răsăritene, cele brune caracter. Eur. Centrale şi solurile brun-roşcate dezv. în S cont.
 

- pe terit. ţării noastre se întrepătrund 2 limite fitogeografice:
* păduri, caracteristice Europei de V şi N
* stepei, specifică SE Europei.
 

Trei componente geografice de însemnătate europeană
- Poziţia geografică a României se defineşte, de asemenea, prin 3 elemente naturale de importanţă europeană, incluse în teritori ori la hotarele sale: ţară carpatică, dunăreană şi pontică.

A) România - ţară carpatică
- 2/3 din această catenă muntoasă (cca. 1000km / 1300km) este situată în cuprinsul ţării noastre.
- sub aspect genetic, structural şi funcţional:

· sub aspect genetic, deoarece sub acţiunea orgonenezei ce a înălţat Carparpaţii s-au format treptat subcarpaţii, celelalte dealurile marginale, podişuri, câmpii (aceste forme de relief sunt alcătuite din roci de origine carpatică)
 

· sub aspect structural M-ti Carpaţi formează un cerc în jurul Depresiunii Colinare a Transilvaniei şi faţă de acesta, dealurile, podişurile şi câmpiile sunt dispuse în trepte şi simetric, existand astfel o structură concentrică.

· sub aspect funcţional Carpaţii reprezintă un potenţial ridicat de locuire ptentru că sunt m-ţi de înălţime mijlocie în
Europa, culminând la 2544m-Vf. Moldoveanu şi altit. medie de 840m.
- prezenţa numeroaselor depresiuni (peste 300) care ocupă 23% din suprafaţa muntoasă determină fragmentarea puternică a acestora.
- prezintă numeroase  văi largi, transversale şi culoare care permit circulaţia fluxurilor de materie primă, produse
industriale şi forţa de muncă.
 

B) România - ţară dunăreană
- 38% din lungimea ac. fluviu respectiv 1075km din aprox. 2860km, adică partea cea mai importantă ca debit şi
navigaţie, inclusiv gurile de vărsare se situează pe pămantul ţării noastre.
- României îi revin cca. 45% din lungimea Dunării navigabile inclusiv cei 175km ai sectorului inferior accesibili
navelor maritime.
- Cea mai mare parte din Delta  Dunării e pe teritoriul României ca şi gurile de vărsare: Sf. Ghe., Sulina, iar Chilia la graniţa cu Ucraina.
- Dunărea adună aproape întreaga reţea de ape curgătoare din România.
- Dunărea leagă România cu statele europene: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Iugoslavia, Bulgaria, Ucraina, R.Moldova (GASUCIRBUM)

C) România - ţară pontică :
- prin litoralul său de 240km la Marea Neagră, care deschide căi navigabile către întreg Oceanul Planetar
- România e situată pe ţărmul vestic al Mării Negre, - între braţul Musura până la Vama Veche, lucru ce a dus la dezvoltarea:
* porturilor: Sulina, Constanţa, Mangalia
* portului petrolier: Sulina, Midia-Năvodari
* înfiinţarea staţilor balneo-climaterice: Năvodari, Mamaia, Constanţa, Eforie N., Eforie S., Techirghiol, Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2Mai, Vama Veche

Alte Lectii din geografie