Bac 2012: Model de subiect la Franceza

Pentru Examenul de bacalaureat 2012 - Proba C- de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - Proba scrisă la Limba franceză - susţinută de candidaţii de la Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal se realizează prin proba C a examenului de bacalaureat. Pentru această probă, candidaţii pot alege,  disciplină obligatorie sau opţională: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba spaniolă, limba portugheză, limba rusă, limba ebraică, limba japoneză sau limba neogreacă.
 

Evaluarea competenţelor lingvistice, indiferent de opţiunile candidaţilor, se face prin trei tipuri de probe:
• proba de înţelegere a unui text audiat cu durata de 20 de minute;
• proba scrisă cu durata de 120 de minute;
• proba orală: candidatul are la dispoziţie 15 minute pentru a-si pregăti răspunsurile si
10-15 minute pentru a le susţine în faţa comisiei.

MODEL DE SUBIECT LA FRANCEZĂ:
competenţe lingvistice
Model audio Limba Franceză:

  Model de subiect 2012 la Limba Franceză - textul variantei audio
  Barem de evaluare şi notare - barem subiect Franceză audio

Model de bilet Limba Franceză proba orală:
  Proba orală: Model de Bilet pentru proba orală Limba Franceză
Barem de evaluare şi notare a biletului pentru proba orală Limba Franceză

Limba Franceză: model de subiect pentru proba scrisă:
  Proba scrisă: Model de subiect 2012 la Limba Franceză scris
  Barem de evaluare şi notare Limba Franceză- proba scrisă

Precizări Limbi Moderne:
Limba modernă pentru bacalaureat 2012 - precizări
 

Alte Lectii din franceza