Bacalaureat 2014: Programa Informatica

Programa pentru disciplina Informatică, în cadrul examenului de bacalaureat, valabila în sesiunea anului 2014, este cea aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010(Art.3 punctul(4) din prezentul ordin   Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

 vezi: Programa pentru Informatică (proba E - proba scrisa) Bacalaureat 2014

În cadrul examenului de bacalaureat 2014, INFORMATICA are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare. 
 

PROGRAMA DE BACALAUREAT 2014 PENTRU EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabila în sesiunea examenului de bacalaureat naţional din anul 2014 sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin (vezi ordinul de la începutul articolului).

 vezi: Programa pentru Evaluarea Competenţelor Digitale Bacalaureat 2014

Proba de evaluare a competenţelor digitale are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat 2014, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările. 

Alte Lectii din informatica