CARPATII. Caracterele generale ale Carpatilor

CARPAŢII. Caracterele generale ale Carpaţilor:

- Carpaţi = “stâncărie”(cuvânt de origine tracică)

-  fac parte dintr-un lanţ mult mai întins de la Atlantic până la Pacific: Alpino-Carpato-Himalayan.

- încep de la Dunăre, din baz. Vienei şi după o mare cotitură pe  teritoriul României, se termină la S de Dunăre în depresiunea de pe Valea Timokului, dincolo de care urmează M. Starea Planină (Balcani).

- Carpaţii fac parte din categegoria munţilor tineri ai Europei (înălţaţi prin cutări repetate la sfârşituş erei mezozoice şi în era neozoică).

- Carpaţii au o lungime de 1300km şi se învecinează cu: 

  •  N- Carpaţii Sandomir
  •  NE- Podişul Podolic
  •  E-Podişul  Moldovei
  •  S- Carpaţii Româneşti şi depresiunea de pe Valea Timokului
  •  V- Carpaţii Timokului
  •  NV -Depresiunea Moraviei

-      pe teritoriul României trecerea spre câmpie se face prin intermediul unor podişuri şi dealuri (Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii Curburii, Podişul Getic)

- din punct d evedere geologic Carpaţii fac parte din categoria zonelor de orogen (mare varietate de roci, structuri faliate, cutate, vulcanism manifestat în diferite etape)

- se desfăşoară pe direcţii:     

  • -           SV-NE: Grupa Tatra
  • -           NV-SE: Beskizi Orientali şi C. Orient.
  •  -           VE: M. Merid.
  • -           NS: M. Occ.

- Nicăieri în catena munţilor tineri ai Europei nu mai există o atât de mare depresiune interioară (Depresiunea Colinară a Transilvaniei). În raport cu aceasta, Carpaţii din jur au fost numiti: Orientali, Meridionali, Occidentali.

- Carpaţii apar  ca o succesiune de porţiuni înalte, ce depăşesc 2000, şi sectoare mai joase, care se menţin sub 1000-1200m.

- in ansamblu sectoarele din România au 66 000 km² care reprezintă 28% din suprafaţa României se desfăşoară pe 1000km lungime şi o lăţime maximă de 150 km în Grupa N a Orientalilor, iar lăţimea minimă de 35 km în Făgăraş.

- sunt munti tineri cu inaltime mijlocie si mica in Europa, inălţ. max 2544 Vf. Moldoveanu, cea medie de 840m.

- întâlnim >300depresiuni ce reduc masivitatea munţilor

- limitele dinspre grupe sunt           -           Valea Prahovei între Carpaţii Orientali  şi Carpaţii Meridionali

                                                              -           Culoarul Timiş-Cerna între Carpaţii Meridionali şi C. Occidentali.

CARPAŢII ORIENTALI

CARPAŢII ORIENTALI - GRUPA NORDICĂ

CARPAŢII ORIENTALI - GRUPA CENTRALĂ

CARPAŢII ORIENTALI - GRUPA SUDICĂCARPAŢII MERIDIONALI

CARPAŢII MERIDIONALI - GRUPA BUCEGI

CARPAŢII MERIDIONALI - GRUPA FĂGĂRAŞ

CARPAŢII MERIDIONALI - GRUPA PARÂNG

CARPAŢII MERIDIONALI - GRUPA RETEZAT-GODEANUCARPAŢII OCCIDENTALI

CARPAŢII OCCIDENTALI  - MUNŢII BANATULUI

CARPAŢII OCCIDENTALI  - MUNŢII POIANA RUSCĂ

CARPAŢII OCCIDENTALI  - MUNŢII APUSENISUBCARPAŢII

SUBCARPAŢII GETICI

SUBCARPAŢII GETICI

SUBCARPAŢII MOLDOVEI

 

Alte Lectii din geografie