Elemente teoretice pentru rezolvarea Subiectului 1 Limba si Literatura Romana pentru examenul de bacalaureat

SUBIECTUL I

 

Subiectul I (30 de puncte) vizează înţelegerea unui text epic/liric/dramatic studiat/la prima vedere, pe baza căruia sunt formulate 9 cerinţe. Ele solicită candidatului cunoaşterea şi aplicarea unor noţiuni de lexic, de ortografie, ortoepie şi punctuaţie, dar şi a unor concepte de teorie literară. Una dintre cerinţe se referă la comentarea unui fragment din textul ales ca suport, indicându-se limita minimă şi maximă pentru redactarea răspunsului, de obicei 6-10 rânduri. Dacă cerinţa nu precizează, răspunsurile trebuie redactate punctual, fără a fi integrate în enunţuri elaborate asemeni unor „compuneri”.

 

Punctajul alocat este următorul: primele 3 cerinţe au fiecare câte 2 puncte, iar celelalte câte 4 puncte fiecare.

 

SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA CERINŢELOR DE LEXIC

 

  Exemple de cerinţe:

 

•       Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor ...

•     Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor ...

•     Transcrie din text două arhaisme/ regionalisme/ neologisme.

•     Scrie două locuţiuni/expresii care conţin cuvântul ...

•     Construieşte  un  enunţ  în  care  să  foloseşti  o  locuţiune/expresie  care  să  conţină 

substantivul/verbul ...

•     Transcrie din text două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ...

•     Transcrie din text un cuvânt cu sens denotativ şi un cuvânt cu sens conotativ.

•     Transcrie din text două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată ca literară.

 

 

1. Sinonime = cuvinte cu formă diferită, dar cu sens asemănător.

 

Atenţie! Uneori, într-un anumit context, sensul unui cuvânt poate căpăta şi alte nuanţe.

 

De exemplu: a plânge = a lăcrima, dar şi a suferi, a jeli; freamăt = foşnet, dar şi agitaţie, emoţie;dalb = alb, dar şipur, inocent.

 

2. Expresie/locuțiune = grup de cuvinte cu un înțeles global, dar structură sudată (nu pot fi înlocuite cu alte cuvinte, pentru că expresia îşi pierde sensul unitar)

 

Exemple:

- locuțiuni/expresii conținând cuvântul „ochi”: a pune ochii pe cineva; a da ochii peste cap; a face ochi dulci; a lua la ochi

- locuțiuni/expresii conținând cuvântul „apă”: a da apă la moară cuiva; a se duce pe apa sâmbetei; apă de ploaie; a intra la apă; a bate apa-n piuă

Atenție! Citiți cerința şi observați dacă se cere alcătuirea unor enunțuri cu expresii/locuțiuni. Dacă da, atunci formulați o propoziție cu o expresie găsită de voi care să conțină cuvântul indicat în cerință. De exemplu, cu expresia „a se duce pe apa sâmbetei” se poate formula următorul enunţ: Toată munca lui s-a dus pe apa sâmbetei din cauza neatenției.

 

3.  Omonime = cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu înțeles total diferit.De exemplu: tură = piesă de şah; schimb; ocol;

 

4.     Cuvinte polisemantice = cuvinte care au mai multe sensuri înrudite între ele(sensurile se actualizează în diferite contexte).

Exemple: coadă - Vulpea are coada stufoasă. Şi-a prins părul în coadă. Coada măturii s-a rupt.

 

5. Antonime = cuvinte cu sens opus.

De exemplu: frumos – urât; încreți – descreți; normal – anormal

 

6. Familia lexicală = cuprinde cuvinte înrudite ca formă şi sens cu cel dat.

De exemplu: floare – floricică, florar, florăreasă, înflori, înflorit, înflorire, înfloritor

 

7. Câmp semantic/lexical = cuprinde cuvinte care au o legătură de sens cu cuvântul dat.

De exemplu: floare – grădină, petală, trandafir, narcisă, lujer, miros, corolă

 

8. Arhaisme = cuvinte vechi, dispărute din uz.

De exemplu: carte = cu sens de „scrisoare” (arhaism semantic); medelnicer, paharnic, logofăt, stolnic (arhaisme lexicale)

Atenție! Există forme arhaice ale unor cuvinte, neacceptate de normele literare actuale.

De exemplu: împle (umple) – arhaism fonetic; aripe (aripi), inime (inimi) – arhaisme morfologice.

 

9. Regionalisme = cuvinte folosite numai în anumite zone ale țării.

De exemplu: harbuz, lubeniță = pepene; păpuşoi, cucuruz = porumb; bai = necaz, supărare;

 

10. Neologisme = cuvinte noi, împrumutate din alte limbi.

De exemplu: opac, computer, kitsch, fairplay;

 

11.    Sens denotativ = sensul propriu (de bază) al cuvântului; sensul obişnuit, comun,lipsit de conotaţii. De exemplu: stea = astru;

12.   Sens conotativ = sensul figurat al cuvântului, influenţat de context şi rezultat dinexperienţa personală a vorbitorului. De exemplu: stea = vedetă.

 

Alte Lectii din romana