Modele de subiecte la Fizica pentru examenul de bacalaureat 2011

În data de 2 septembrie 2011 elevii de liceu vor susţine în cadrul examenului de bacalaureat 2011 -Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa - Examenul naţional de bacalaureat 2011 Proba E. d) Proba scrisă la Fizică
Următoarele profile: Filiera teoretică – profilul real, Filiera tehnologică – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protecţia mediului, Filiera vocaţională – profilul militar
Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

MODELE DE SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011 LA FIZICĂ

Descarcă: modele de Subiecte 2011 la Fizica
Descarcă: modele de Subiecte 2011 la Fizica în Limba Germană
Descarcă: modele de Subiecte 2011 la Fizica în Limba Maghiară

Alte Lectii din fizica