Modele de subiecte Proba D - Competente Digitale bacalaureat 2012

Varianta de subiect pentru proba de Competenţe Digitale este structurată pe două fişe de lucru care cuprind sarcinile propuse candidaţilor spre rezolvare, în următoarele condiţii:
- fisa A – cu conexiune funcţională la Internet;
- fisa B – după întreruperea conexiunii la Internet.
Fisa A cuprinde subiectul I, iar fisa B cuprinde trei subiecte (II, III si IV). Fiecare dintre subiectele
I, II si III este notat cu 10 puncte, iar subiectul al IV-lea este notat cu 70 de puncte. Nu se acordă
puncte din oficiu.
Itemii utilizaţi în subiecte sunt de tipurile:
- pentru subiectul I: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, întrebări structurate;
- pentru subiectul al II-lea: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, itemi de completare;
- pentru subiectul al III-lea: itemi obiectivi cu alegere multiplă;
- pentru subiectul al IV-lea: itemi semiobiectivi (întrebări structurate) si itemi subiectivi, de tip
rezolvare de probleme.
Rezolvarea cerinţelor cuprinse în subiectele I si al IV-lea are un caracter preponderent practic;
cerinţele cuprinse în al II-lea si al III-lea subiect vizează în special competenţe de specialitate de
natură teoretică.

 

MODELE DE SUBIECTE, COMPETENŢE DIGITALE:

Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale

Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale

BAREM de evaluare şi notare a subiectelor din Fişa A şi Fişa B

 

Fişa A în limba: germană, maghiară, slovaca, sârbă şi ucraineană:

Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba germană

 Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba maghiară

Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba slovacă

Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba sârbă

Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba ucraineană

 

Fişa B în limba: germană, maghiară, slovaca, sârbă şi ucraineană:

Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba germană

Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba maghiară

Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba slovacă

Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba sârbă

Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba ucraineană

Alte Lectii din informatica