Modele de subiecte la Informatica pentru examenul de Bacalaureat 2014

Informatică - proba scrisă - : Modele de subiecte şi Bareme pentru examenul de bacalaureat 2014

În cadrul examenului de bacalaureat 2014 INFORMATICA are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.


Modele de subiecte pentru Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Limbajul C/C++ și Limbajul Pascal

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• În rezolvările cerute, identificatorii utilizati trebuie să respecte precizările din enunt (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notatiile trebuie să corespundă cu semnificatiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
• În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora nefiind necesară.

 

1 . Informatică Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică; matematică-informatică intensiv informatică; Filiera vocatională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

 Model de subiect Informatica C++ Filiera Teoretica specializarea mate-info Bacalaureat 2014

 

2. Informatică Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

 Model de subiect Informatica C++ Specializarea Stiințele naturii Bacalaureat 2014

 

3. Limbajul Pascal : Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică; matematică-informatică intensiv informatică; Filiera vocatională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

 Model de subiect Limbajul Pascal Specializarea matematică-informatică Bacalaureat 2014
 

 

4. Limbajul Pascal : Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

 Model de subiect Limbajul Pascal Specializarea Științe ale naturii Bacalaureat 2014

Alte Lectii din informatica