Programa Geografie Bacalureat 2020

 PROGRAMA GEOGRAFIE *valabilă pentru Bacalaureat 2020

 

STATUTUL DISCIPLINEI 

 

În cadrul examenului de bacalaureat 2020, Geografia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E d) în funcţie de filieră, profil şi specializare
Proba de examen este scrisă
Programa pentru examen vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană

*Conform Ordinului emis de Ministerul Educației Naționale, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2020, ordin care poate fi citit aici; (6) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin (1) - (5), valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr 4  800/2010

 

 Vezi Programa valabilă la Geografie pentru Bacalaureat 2020 în format *pdfII. COMPETENŢE DE EVALUAT

 


1. Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional
2. Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei, ale României şi ale Uniunii Europene, reprezentate pe hărţi
3. Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului şi al ţării noastre
4. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei, a Uniunii Europene şi a unor ţări
5. Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre
6. Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu
7. Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi din România
8. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic, dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului, al Uniunii Europene şi al României, prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice
9. Prelucrarea informaţiei: transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text sau în tabel etc.
10. Realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentări grafice şi cartografice, imagini etc.).
11. Rezolvarea de probleme


III. CONŢINUTURI

 


Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană (clasa a XII-a)

A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spaţiul românesc şi spaţiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:
- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră
- învelişul biopedogeografic
- resursele naturale


3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei
- populaţia şi caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de oraşe al Europei
- activităţile economice – caracteristici generale
- sisteme de transport


4. Mediu înconjurător şi peisaje


5. Regiuni geografice în Europa şi în România:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România
- studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii


6. Ţările vecine României


B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene
3. Statele Uniunii Europene:
- privire generală şi sintetică
- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria
4. România ca parte a Uniunii Europene:
- oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană
- România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi
culturale
5. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România

 

C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane
2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane
3. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane
4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană
5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii


NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

♦  Cauți lecții și materiale la GEOGRAFIE care să te ajute să te pregătești pentru examenul de bacalaureat?

  Lectii pregatitoare pentru Bac la GEOGRAFIE

  Subiecte GEOGRAFIE Bac

♦   teste online :

 
 

Alte Lectii din geografie