Trebuintele Economico Sociale

TREBUINTELE ECONOMICO-SOCIALE
Intrucat prin existenta pietei de bunuri materiale si marfuri produsul comercializat capata caracter marfal, agentii economici sunt obligati sa-si satisfaca propriile optiuni sau strategii in conformitate cu asigurarea satisfactorilor influentati de cealalta categorie de agenti economici. In acest sens, structura de proprietate pune in evidenta formele de proprietate existente in economie precum si ponderea fiecarei forme in ansamblul proprietatii, a modului de organizare a acesteia in cadrul fiecarei forme particulare de proprietate. Daca ne raportam la contextul economic general, trebuintele reprezinta aspectul economic fata de care individul uman trebuie sa faca raportarea asupra necesitatii in vederea asigurarii sistemului de trai. Trebuintele sociale reprezinta interdependenta dintre rolul esential al procesului de productie si necesitatea in vederea realizarii sistemului uman. In aceste conditii, putem evidentia urmatoarele esente ale procesului de reproducere a caracterului social si anume: punctul de pornire asupra realizarii conceptului de trebuinta in comparatie cu conceptul de necesitate; punctul final de actiune al agentilor economici in vederea realizarii productiei; factorii de legatura precum si momentele generatoare de trebuinta economica; elementele de evidentiere si fundamentare a mecanismului economic. Intrucat trebuintele economico-sociale sunt multiple, ele formeaza un sistem integrat care influenteaza si este influentat de gradul de dezvoltare economica. In aceste conditii, ele se caracterizeaza astfel: dupa natura: naturale (biologice, fiziologice), economice, sociale si spirituale, ale satisfactiilor, ale necesitatiilor, de bunuri materiale; dupa participarea subiectilor purtatori: individuale, de grup, ale societatii; dupa ciclul activitatilor umane: zilnice, saptamanale, bilunare, lunare, momentane; dupa raportul de repartitie: ale populatiei, ale productiei. Tot aici putem introduce trebuinte ale serviciilor si realizarii conceptului de multumire. Din sistemul trebuintelor se detaseaza natura trebuintelor economice. Acest concept reprezinta forma de dezvoltare pe care un individ, grup social si-o manifesta in vederea realizarii satisfactiei. De cele mai multe ori trebuintele economice sunt practic neglijate si datorita faptului ca nu sunt suficient cunoscute. Trebuintele personale sunt destinate consumului personal de bunuri materiale si servicii in vederea realizarii conceptului social de multumire sau satisfactie. Bunurile materiale capata aspect de trebuinta numai in cazul in care individul uman sau colectivatatea nu se poate dispensa de confortul pe care acesta il ofera prin consumatie. Cei care realizeaza bunuri materiale si servicii se numesc agenti economici. Agentii economici reprezinta categoria de indivizi producatori sau consumatori care participa in piata dand valoare bunurilor materiale tranzactionate. Practic, economia nationala se bazeza pe numarul si pe rata de participare a agentilor economici. In acest sens, putem spune ca agentii economici sunt indivizi sau organizatii care participa la viata economica nationala indeplinind anumite roluri sau obligatii dispuse si in conformitate cu participarea celorlalti agenti economici. In acelasi sens, agentii economici sunt persoane fizice sau juritice care dispun de factorii de productie, ii utilizeaza, ii transforma si ii revand sub o forma prelucrata. Gruparea mai multor agenti economici genereaza sisiteme ce pot imbraca mai multe forme: intreprinderea (unitatea economica care indiferent de felul in care este organizata, da forma prin prelucrare bunurilor materiale pana la productia finita sau semifinita, participarea in sistemul economic are ca forma prestarea de servicii, respectiv vanzarea produselor in scopul obtinerii veniturilor); gospodariile individuale (forma de manifestare a agentilor economici in care liderul dispune dupa propria optiune de natura comportamentului economic); administratiile (forme ale agentilor economici care au ca obiect de activitate realizarea unor procese organizate de comportament investitional, aceasta categorie include procesele existente atat in cadrul intreprinderilor cat si in cadrul gospodariilor individuale); unitatile publice (reprezinta forme asociative care realizeza activitati administrative, locale si centrale ale statului urmarind ca veniturile incasate din seralizeaza o activitate de satisfacere a trebuintelor factorului uman si realizezaza venituri prin redistribuirea acumularilor percepute ca taxe si impozite, veniturile acestei categorii se constituie in economii temporare sau la perioada determinata realizand cresteri economice sub forma capitalizata); strainatatea (agenti economici care imprumuta altora patrimoniul pe care-l detin percepand renta, aceasta tipologie de agenti economici utilizand neconditionat formele de bunuri materiale si servicii existente in patrimoniu).

Alte Lectii din economie