EUROPA SI ROMANIA - Geografie

2.4. ACTIVITATILE ECONOMICE – CARACTERISTICI GENERALE - Europa concentrează toate activităţile economice prezente pe întinsul Globului; - se caracterizează printr-o economie dezvoltată; - spre deosebire de celelalte continente, serviciile sunt dominante, atât î...
ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN EUROPA Londra Este capitala Regatului Unit situată în sud-estul ţării, pe valea fluviului Tamisa la aproape 80 km de locul de vărsare a acestuia în Marea Nordului. Poziţia geografică extrem de favorabilă a facilitat dezv...
2.3. SISTEMUL DE ORAŞE AL EUROPEI Sistemul de oraşe al Europei este rezultatul unor transformări succesive. În diferite perioade istorice oraşele europene au fost cele mai mari din lume: Roma în Antichitate, Constantinopolul în Evul Mediu şi Londra în epoca modern...
2.2. POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE EUROPA a. Evoluţia numerică a populaţiei Europei cuprinde două perioade distincte: - creşterea lentă din sec. III până în 1759: Europa avea 40mil locuitori în sec. III, 80 mil. locuitori în anul 150...
2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI Caracteristici generale Caracteristicile de geografie umană se referă la următoarele componente: populaţia şi caracteristicile acesteia, aşezările umane, aspectele de geografie economică, geografie politică...
1.4. ÎNVELIŞUL BIOPEDOGEOGRAFIC EUROPA Factori genetici: condiţii climatice diverse + relieful + evoluţia cuaternară a sistemelor naturale diversitatea zonelor biopedogeografice; dublă desfăşurare – pe latitudine = zone biopedogeografice şi pe ...
1.3. HIDROGRAFIA EUROPEI ŞI A ROMÂNIEI - ASPECTE GENERALE EUROPA Europa dispune de importante resurse de apă, aparţinând unor tipuri variate, neuniform distribuite spaţial. 1. Factorii care influenţează hidrografia Europei: - poziţia geografică...
1.2. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA CLIMATICĂ Elemente ce definesc particularităţile climatice: 1. factorii genetici 2. elementele climatice 3. regionarea climatică EUROPA - Factorii genetici ● radiaţia solară (pozi...
B. Unităţi majore de relief din România Unităţi montane carpatice Carpaţii Româneşti – sunt munţi cu înălţime mijlocie şi mică, altitudinea medie fiind de 840 m. Altitudinile cele mai mari apar în Carpaţii Meridionali şi Munţii Rodnei. Principal...
1.1.2. UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF A. Unităţi majore de relief ale Europei Unităţi montane a. Unităţi alpine – formate din lanţuri montane individualizate şi masive despărţite prin depresiuni intramontane şi culoare - Munţii Alpi – constituie...
« 1 2 3 4 »