Celula

Celula este unitatea structurală funcţională şi genetică a materiei vii,capabilă să-şi ducă viata independent şi interdependent.Cel care a introdus pentru prima oară noţiunea de celulă a fost Robert Hooke în anul 1665. Mult mai târziu,o dată cu perfecţionarea microscopului optic,a devenit posibil şi studiul a câtorva componete celulare precum:membrana,citoplasma,nucleul,vacuolele,etc. Structura celulei plantelor,adică celula vegetală,a fost descrisă de către M. Schleiden în 1838,şi mai apoi a fost descrisă şi celula animală de către T.Schwann în 1839.După puţin timp a luat naştere teoria celulară,care susţine,în principal,că toate plantele şi animalele sunt alcătuite din celele nucleate. Proprietăţi fizice ale celulei: Celulele au diferite forme.Acestea pot fi sferive,ovale,cilindrice,prismatice,stelate,cubice,fusiforme, fusi- forme,poliedrice,etc. Dimensiunile celulelor-majoritatea celulelor nu se observă cu ochiul liber.Dimensiunea medie a celulelor fiind de 10-100milimicroni. Celulele se împart, după absenţa sau prezenţa unui nucleu individualizat în celule procariote şi eucariote . Celulele procariote nu au nucleul individualizat,delimitat de citoplasmă printr-o membrană, ci doar o masă nucleară numită nucleotid.Aceste celule sunt unitatea structurală a bacteriei. Celulele eucariote au nucleul bine individualizat ,delimitat de o membrană.Aceste celule sunt cele vegetale sau animale. Celula are o stare de sol-gel,având permeabilitate selectivă. Proprietăţi chimice ale celulei: În compoziţia chimică a celulei se găsesc peste 60 de elmente.Aceste elemte se împart în două categorii. a)microelemente-fier,zinc,mangan,magneziu,sodiu,potasiu b)macroelemente-carbon,hidrogen,oxigen,sulf,fosfor Substanţele chimice pot fi,la rândul lor,împărţite în două categorii. a)organice-proteinele-substanţe complexe cu rol în construirea structurilor care compun organismul. Au rol plastic.*Proteine cu rol special-enzimele-care se comportă precum nişte catalizatori cu rol în grăbirea reacţiilor biochimice. -glucidele-substanţe care prin descompunere dau o mare cantitate de enrgie.Rol energetic. -lipidele-substanţe cu rol mixt,care formează ţesutul adipos. -acizii nucleici-adn-ul-cu rol în stocarea şi transmiterea infirmaţiilor genetice. b)anorganice-apa-care ocupă 60% din citoplasmă.Are rol de solvent,permiţând desfăşurarea reacţiilor biochimice. Structura celulei: La microscopul electronic se poate observa ultrastructura celulei: -constituenţi celulari care sunt protoplasmatici(vii) şi neprotoplasmatici(nevii). a)cei protoplasmatici sunt -membrana celulară-se găseşte la exteriorul citoplasmei,având un strat dublu de fosfolipide.Are rol de protecţie şi mediază schimburile de substanţe între celulă şi mediu,având permeabilitate selectivă. Citoplasma-este substanţa fundamentală.Este de două tipuri-fundamentală(nestructurată) şi structurată,adică organitele citoplasmatice. Reticulul endoplasmatic(R.E)este o reţea de canalicule ramificate,care face legătura dintre membrana plasmatică şi membrana nucleului.Are aspect rugos(R.E.R) sau aspect neted (R.E.N).În interiorul acestor canalicule se află o substanţă în continuă mişcare,reticulul având rolul unui aparat circulator intracelular,dar şi un rol mecanic. Mitocondriile sunt aşezate,de obicei,în jurul nucleului,fiind mai numeroase în celulele cu activitate intensă.Au rol în respiraţia celulară şi sunt considerate ''uzinele enegetice'' a celulei în care are loc oxidarea substanţelor organice ,cu eliberare de energie.Această energie este înmagazinată în moleculele de acid adenozin-trifosforic(ATP),sintetizate prin fosfolirarea acidului adenoyin-difosforic(ADP) sub acţiunea unei enzime,localizată pe cristele mitocondriale. Aparatul Golgi este aşezat tot în aproprierea nucleului.El este format din nişte cisterne plate în formă de disc,dilatate la capete şi înconjurate de vezicule.Are rol secretor,fiind deyvoltat mai ales în celulele secretoare.Este implicat şi în formarea membranei celulare. Ribozomii au fost descoperiţi de savantul american de origine română GEORGE Emil PALADE. Ribozomii sunt sferici,liberi sau ataşaţi de reticulul endoplasmatic.Conţin ARN,proteine şi au rol în sinteza proteinelor. Lizozomii sunt corpusculi foarte mici care stochează peste 40 de enzime digestive.Când membrana lor impermeabilă se rupe,enzimele sunt puse în libertate şi devin active.Au rol în digestia celulară şi sunt cosideraţi ,,măturători" ai celulelor.Lizozomii se găsesc în număr mare în leucocite şi în celulele îmbătrânite. NUCLEUL are o formă sferică situat în centrul celulei la celulele tinere şi în lateral la cele senescente.Nucleul este delimitat de o membrană dublă a)externă(prezintă pori) şi b)internă.prin pori se realizează schimbul de substanţe dintre nucleu şi citoplasmă.În interiorul acestei membranese găseşte nucleoplasma,care conţine acizii nucleici.ARN+ADN formează cromozomii.Se află şi 1-2 nucleoli sferici. Centrozomul sau centrul celular se întâlneşte la mjoritatea celulelor.Este absent la celulele nervoase sau la hematii.Prezintă 1-2 centrioli.Are rol în diviziunea celulară.Iniţiază aparatul de diviziune. Incluziunile sunt produşi rezultaţi din activitatea metabolică a celulei. CONSTITUENŢI CELULARI SPECIFICI PLANTELOR Aceştia sunt:plastidele,vacuolele şi peretele celualar. Plastidele sunt sferice sau ovale cu rol în nutriţie.Se cunosc trei tipuri: a) cloroplastele care conţin clorofilă şi au rol în fotosinteză. b)cromoplastele care conţin pigmenţi care dau culoarea petalelor,florilor,etc. c)leucoplastele care sunt incolore şi au rol în sinteza şi depozitarea unor substanţe . Vacuolele sunt vezicule pline cu suc vacuolar.Se găsesc şi în celulele animale,dar sunt mici şi au caracter temporar.Poziţia vacuoleor,forma şi numărul lor sunt determinate de vârsta şi tipul de celulă. Peretele celular este specific celulelor plantelor, bacteriilor şi ciupercilor.El se formează cu participa- rea membranei plasmatice, fiind alcătuit din molecule lungi de celuloză grupate în mănunchiuri, înglobate într-o matrice formată din peticină şi hemiceluloză.Peretele celular este o importantă cale de transport,fiind permeabil pentru apă sau alte substanţe solubile. FUNCŢIILE CELULEI Metabolismul celular constituie totalitatea transformărilor care au loc în celulă,în urma schimbului de materie şi energie cu mediul.Raportul dintre cele două procese ale metabolismului,asimilaţia şi dezasimila- ţia,se schimbă permanent. Excitabilitatea este răspunsul specific dat de celulă la acţiunea diferiţilor factori din mediu. Mişcarea presupune deplasarea activă a unor constituenţi celulari. Semipermeabilitatea este însuşirea membranei plasmatice de a fi permeabilă pentru apă sau pentru alte substanţe solubile.

Alte Lectii din biologie