Bacalaureat 2013: Programa Psihologie

Bacalaureat 2013, PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA PSIHOLOGIE 

 
I. STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2013, Psihologia are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.
 
II. COMPETENŢE DE EVALUAT
► Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei
► Analizarea şi exemplificarea proceselor psihice, a componentelor personalităţii, precum şi a 
corelaţiilor dintre ele
►  Explicarea specificului şi a rolului/importanţei diferitelor categorii de procese psihice şi 
componente ale personalităţii pornind de la elemente date (situaţii de viaţă, texte, concepte)
►  Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică psihologică
 
III. CONŢINUTURI
 
1. Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii
► Procese cognitive senzoriale: caracterizare generală
► Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imaginaţia
► Activităţi şi procese reglatorii: limbajul, motivaţia; voinţa; afectivitatea; atenţia
 
2. Structura şi dezvoltarea personalităţii
► Caracterizarea generală a personalităţii
► Temperamentul
►  Aptitudinile; inteligenţa, ca aptitudine generală
► Caracterul
►  Creativitatea
 
Citeşte/ Descarcă Programa pentru bac 2013 la Psihologie:
 Programa pentru examenul de bacalaureat 2013:Psihologie

Alte Lectii din psihologie