Bacalaureat 2020: Programa Psihologie

Programa pentru disciplina – Psihologie Examenul de Bacalaureat Național

  PROGRAMA PSIHOLOGIE BACALAUREAT 2020 (pdf)


I STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, Psihologia are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.


II. COMPETENŢE DE EVALUAT
• Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei
• Analizarea şi exemplificarea proceselor psihice, a componentelor personalităţii, precum şi a corelaţiilor dintre ele
• Explicarea specificului şi a rolului/importanţei diferitelor categorii de procese psihice şi componente ale personalităţii pornind de la elemente date (situaţii de viaţă, texte, concepte)
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică psihologică


III. CONŢINUTURI


1. Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii


• Procese cognitive senzoriale: caracterizare generală
• Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imaginaţia
• Activităţi şi procese reglatorii: limbajul, motivaţia; voinţa; afectivitatea; atenţia

2. Structura şi dezvoltarea personalităţii


• Caracterizarea generală a personalităţii
• Temperamentul
• Aptitudinile; inteligenţa, ca aptitudine generală
• Caracterul
• Creativitatea


NOTA: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile
programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat
2020 se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul
unui manual anume.

 

 Manual clasa X-a Psihologie

 Subiecte Bac Psihologie

 Teste de antrenament

 

Alte Lectii din psihologie