Bacalaureat 2018 Modele de subiecte si bareme la Matematica

  Model de subiect si barem Matematica profilul real specializarea matematica informatica Bacalaureat 2018 (*pdf)
  Model de subiect si barem Matematica profilul pedagogic Bacalaureat 2018 (*pdf)
  Model de subiect si barem Matematica profilul real specializarea stiinte ale naturi Bacalaureat 2018 (*pdf)
  Model de subiect si barem Matematica filiera tehnologica Bacalaureat 2018 (*pdf)

În cadrul examenului național de bacalaureat 2018, Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:


- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

Alte Lectii din matematica