Costuri si venituri

COSTURI SI VENITURI
Costul de productie este ansamblul cheltuielilor necesare obtinerii unui volum de produs. Costul reprezinta evaluarea eforturilor implicate de un proces economic. El este determinat de activitatea de productie efectiva. In acest caz distingem urmatoarele tipologii de costuri: costul real care reprezinta suma cantitatilor de bunuri si servicii realizate de intreprinderi privite prin prisma conditiilor de munca si a factorilor de productie necesari pentru obtinerea bunului respectiv; costul monetar care reprezinta suma evaluarilor in moneda sau pret de achizitie pentru procurarea factorilor de productie necesari costului real; costul de oportunitate care reprezinta evaluarea cantitatilor de bunuri si servicii ce vor putea fi produse in cadrul intreprinderii din cauza producerilor intr-un mediu antedeterminant (distingem doua componente: costurile explicite ce reprezinta forma sau natura platilor facute pentru procurarea de materii prime, materiale si energie cunoscute si sub denumirea de costuri ale ofertei firmei si costuri implicite- acele cheltuieli ce nu presupun plati catre terti). Costurile utilizate la acest nivel sunt implicite la nivelul intreprinderii dar explicite la nivelul atelierului. Se numeste functie a
costurilor ansamblul relatiilor existente intre costul total de productie si cantitatea de bunuri produse. Costurile se clasifica in: costuri globale (ansamblul costurilor corespunzatoare unui volum de productie dat) care sunt: costuri fixe (aceea gama de costuri ce nu se modifica indiferent de volumul productiei-chirii, dobanzi, asigurari) si costuri variabile (acele costuri ce sunt influentate de marimea productiei: cheltuieli directe-efectuate in vederea achizitionarii de materii prime si materiale, energie electrice, chetuiele indirecte-comune unei sectii, firme fiind considerate ca si cheltuieli generale ale unitatilor-intretinerea, chetuieli administrative, cheltuieli de desfacere, transport si depozitare) si costuri totale (suma valorica a costurilor fixe si variabile); costuri marginale (cresterea costului total in cazul cresterii productiei, este egal cu raportul dintre sporul costului total si sporul productiei); costuri medii-unitare(costuri globale pe unitate, cheltuielile pentru producerea unui produs unitate, este raportul dintre costul total si valoarea productiei) sunt : costulfix-mediu, costul variabil-mediu, costul total-mediu; costurile de ex post (costuri determinate strategic in vederea reducerii costului total de productie); costuri ex ante (costuri determinate pe baza unei gestionari previzibile si avantajoase).
Veniturile sunt recompensarea factorilor de productie si au ca efect rezultatele activitatii umane distribuite intre cei ce participa la desfasurarea activitatii de productie. In aceste conditii pentru fiecare factor de productie distingem urmatoarele forme de retribuire: munca-salariu; pamant-renta; capital-dobanda; abilitatea intreprinzatorului-profit.

Alte Lectii din economie