Model de subiect la Matematica specializarea M_mate-info pentru examenul de Bacalaureat 2015

Model de subiect la Matematică specializarea M_mate-info: pentru examenul de Bacalaureat 2015

În cadrul examenului național de bacalaureat 2015 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

MODEL DE SUBIECT LA MATEMATICĂ specializarea M_mate-info:
 Model de subiect la Matematică M_Mate Info Bacalaureat 2015 (*pdf)

 Model de subiect la Matematică M_Mate Info Limba Maghiară Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)

Matematică M_mate-info
 


Matematică specializarea M_mate-infoFiliera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Model de subiect, Matematică specializarea M_mate-info Bacalaureat 2015:

Alte Lectii din matematica