Subiect + Barem de evaluare si notare la Matematica pentru examenul de bacalaureat 2013

MODELE DE SUBIECTE, BAREME SI PRECIZĂRI PENTRU BACALAUREAT 2013 LA MATEMATICA:

1. Matematică M_mate-info,

2. Matematică M_tehnologic,

3. Matematică M_şt-nat,

4. Matematică M_pedagogic.

 

Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. c)

1. Matematică M_mate-info

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică informatică

 Model de subiect Matematică M_mate-info, bac 2013

 Varianta extrasa si Barem la Matematica profilul Real si Militar Bacalaureat 2013 sesiunea iunie iulie

Subiect extras si Barem Matematica Sectii Bilingve Francofone Bacalaureat 2013 sesiunea iunie iulie

 

2. Matematică M_tehnologic

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

 Model de subiect Matematică M_tehnologic, bac 2013

 Varianta extrasa si Barem la Matematica filiera Tehnologica Bacalaureat 2013 sesiunea iunie iulie

 

3. Matematică M_şt-nat

Filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţe ale naturii

 Model de subiect Matematică M_şt-nat, bac 2013

 Varianta extrasa si Barem la Matematica profilul Real specializarea Stiinte ale naturii Bacalaureat 2013 sesiunea iunie iulie

 

4. Matematică M_pedagogic

Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializa rea învăţătoreducatoare.

 Model de subiect Matematica M_pedagogic

 Varianta extrasa si Barem la Matematica Profilul Pedagogic Specializarea invatator educatoare Bacalaureat 2013 sesiunea iunie iulie

Alte Lectii din matematica