Rezolvari variante 2008 Geografie Subiectul I

Rezolvari geografie variante 2008
Subiectul I

Var1

A. 1. B — Franta; C — Marea Britanie; 2. 1 — Madrid; 4—Berlin.
B. I —A; 2—B; 3—C.
C. I c; 2b; 3 a; 4d; 5a.
D. In Europa nordicã clima este subpolara, in Europa sudicä este clima mediteraneanä (subtropicalA); temperatura medie anualã este de 17-18°C In sud, iar in nord are valori intre 0 si — 4°C; cantitatea anualã a precipitaiilor este de 700-1200mm In sudul Europei si de 200-3 00 mm In nordul Europei.
E. Latitudinea mare Ia care este situatã Pen. Scandinavä, care a facut posibilã prezenta ghetariIor; scãderea natalitatii; bilantul natural negativ.

Var2

A.

1. C — Italia; D — Spania; 2. 7— Londra; 12 — Atena.
B. 1—H; 2—D; 3—J.
C. I b; 2d; 3c; 4b; 5b.
D. Muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine, pe cánd Muntii Scandinaviei s-au format In orogeneza caledoniana; Alpii sunt mutt mai inalti decât M-tii Scandinaviei (4807 in Mt. Blanc, fatä de 2469 m In Vf.Gaidhopiggen); ambele unitãti montane au relief glaciar.
E. 1. Inaltimile mari din M-tii Pirinei; 2. influenta vânturilor de vest, aducätoare de precipitaii bogate, scade de Ia vest la est.

Var3

A. 1. B — Portugalia; D — Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord;
2. 3 — Madrid; 10 - Moscoca
B. 1.— 15;2.—I;3.—F.
C. I. b; 2. c; 3. b; 4. d; 5. C.
D. trei deosebiri:
— Nordul Europei are un climat subpolar spre deosebire de Sudul Europei care are climat mediteranean;
— in Nordul Europei bat vânturi reci polare, jar in Sudul Europei bat vânturi regionale: mistralul, bora;
— amplitudinea termicã este mai mare In Europa Nordicã decãt in Europa Sudicã;
— temperatura medie anualã este mai scãzutã in Europa Nordicä, In jur de 0°C, decát In Europa Sudicä unde este de 10-15°C.
E. 1. In unele state europene imbãtrânirea demografica a determinat un deficit de forã de muncã, de aceea au fost nevoite sã apeleze Ia forta de muncã externã;
2. o cauzä care explica prezenta padurilor In Norvegia este clima temperat oceanicã, influentatã de Curentul cald al Atlanticului de Nord, spre deosebire de Groenlanda, unde este clima subpolara, cu vãnturi puternice unde se dezvoltã tundra.

Var4

A.1. A — Polonia; B — Finlanda; 2. 2 — Madrid; 6 — Praga.
B. 1. oceanic; 2. Sena; 3. Amsterdam.
C. 1. a; 2. a; 3. a; 4. d; S.c.
D. 2 deosebiri: a) Muntii Alpi au altitudini mai mari (peste 4000 m.) iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai reduse (sub 2000 m.);
b) Muntii Alpi sunt munti noi, formati In orogeneza alpina, iar muntii Scandinaviei sunt munti vechi, formati in orogeneza caledonianã (2500 m);
o asemãnare: atãt Munii Alpi, cat si Muntii Scandinaviei s-au format prin incretire.
E.Italia primeste un numãr mare de turisti datoritä potentialului turistic natural (Muntii Alpi si Riviera Mediteraneana) si antropic (vestigii antice si objective medievale de interes turistic) Ia care se adauga infrastructura si serviciile turistice de calitate.

Var5

A. I. C—Italia; E— Belgia; 2. 4— Minsk; 7— Riga.
B. I. Marea Baltica; 2. 1; 3. AIpi.
C. 1. c;2. a; 3. a;4. b; 5. b.
D. 2 deosebiri: a) Muntii Carpati sunt mai noi, formati in orogeneza alpina, iar Muntii Urali sunt mai vechi, formati In orogeneza hercinica; b) Muntii Carpati au o desfàsurare sub forma de arc, iar Muntii Urali au o desfàsurare liniarã (nord—sud); o asemnare: atát Muntii Carpati, cat si Muntii Urali s-au format prin Incretire.
E. Estuarele fluviilor Ia vãrsarea In Oceanul Atlantic s-au format datorita mareelor (flux si reflux) cu amplitudine mare, care au favorizat formarea acestora. Estuarele sunt favorabile pentru amenajarea porturilor si dezvoltarea navigaiei fluvio-maritime.

Rezolvari variante 2008 Geografie Subiectul I


Rezolvari variante 2008 Geografie Subiectul II


Rezolvari variante 2008 Geografie Subiectul III
Alte Lectii din geografie

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]