Textul informativ

TEXTUL INFORMATIV

 

Textul informativ are rolul de a transmite informaţii în legătură cu fapte, evenimente, fenomene, întâmplări, persoane etc. din realitate. Dacă într-un text literar este important felul „cum” se transmite o informaţie, într-un text informativ devine esenţailă informaţia în sine, „ce” se transmite. În timp ce într-un text literar se pune accentul pe limbajul conotativ, pe sensurile multiple ale cuvintelor, textul informativ apelează la un limbaj denotativ, în care înţelesul cuvintelor nu este dependent de context. Acest tip de text trebuie pus în relaţie cu funcţia primordială a limbajului, cea informativă, care poate coexista cu alte funcţii precum emotivă (expresivă), conativă (persuasivă) şi fatică (prin care se asigură menţinerea contactului între vorbitor şi interlocutor). Perspectiva din care sunt prezentate informaţiile este cea obiectivă, fiind excluse mărcile subiectivităţii.

Tipuri de text infomativ sunt: textul ştiinţifc, textul utilitar (reclame, reţete culinare, anunţuri, instrucţiuni de utilizare), ştirea, comunicatul de presă, articolul din ziar, pliantul etc.

Alte Lectii din romana