Bacalaureat 2018 Model de subiect si barem la Fizica Filiera Teoretica si Tehnologica

Bacalaureat 2018 Model de subiect si barem la Fizica Filiera Teoretica:   Model de subiect si Barem la Fizica Filiera Teoretica Bacalaureat 2018 (.pdf) Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocatională – profilul militar. • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ Bacalaureat 2018 Model de subiect si barem la Fizica Filiera Tehnologica:   Model de subiect si Barem la Fizica Filiera Tehnologica Bacalaureat 2018 (.pdf) Filiera tehnologică – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului. • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Alte Lectii din fizica