Model de subiect Bacalaureat 2015 FIZICA

FIZICA are în cadrul Examenului de Bacalaureat pentru anul şcolar 2015 statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă scrisă în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvită.

 

În intenţia de a veni în întâmpinarea candidaţilor care se pregătesc pentru continuarea studiilor în diferite filiere din învăţământul superior, elevii vor opta în timpul probei de examen pentru două dintre cele patru modulele (A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ).

 

Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E. d) Fizică

MODEL DE SUBIECT

 

  • Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

 

  Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

   Se acordă 10 puncte din oficiu.

  Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 vezi: Model de subiect: FIZICĂ: Filiera TEHNOLOGICĂ Bacalaureat 2015

 

 

Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E. d) Fizică

MODEL DE SUBIECT

 

  • Filiera teoretică – profilul real
  • Filiera vocaţională – profilul militar

 

   Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

   Se acordă 10 puncte din oficiu.

  Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

 vezi: Model de subiect: FIZICĂ: Filiera TEORETICĂ ȘI VOCAȚIONALĂ Bacalaureat 2015

Alte Lectii din fizica