Subiect extras + Barem la FIZICA sesiunea iunie-iulie - Varianta 9 - Bacalaureat 2015

BACALAUREAT 2015. FIZICĂ: SUBIECTE BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE FIZICĂ, BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE  FIZICĂ, BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII

În data de 3 iulie 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă.

VARIANTA 9. BACALAUREAT 2015. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015 , sesiunea iunie - iulie, valabila pentru proba la alegere a profilului și specializării: Varianta 9;  FIZICĂ

BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII:  FIZICĂ

 

FIZICA are în cadrul Examenului de Bacalaureat pentru anul şcolar 2015 statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă scrisă în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvită.

 

În intenţia de a veni în întâmpinarea candidaţilor care se pregătesc pentru continuarea studiilor în diferite filiere din învăţământul superior, elevii vor opta în timpul probei de examen pentru două dintre cele patru modulele (A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ).

 

 

Examenul de bacalaureat național 2015

Fizică: VARIANTA 9 extrasa în sesiunea iunie - iulie

Bacalaureat 2015

 


Proba E. d) Fizică:

 

 

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

 

•  Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

•   Se acordă 10 puncte din oficiu.

•  Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

  Varianta 9 extrasă la FIZICĂ, Filiera TEHNOLOGICĂ, Bacalaureat 2015, sesiunea iunie- iulie

 

 

 


Proba E. d) Fizică:

 

Filiera teoretică – profilul real

Filiera vocaţională – profilul militar

 

•   Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

•   Se acordă 10 puncte din oficiu.

•  Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

 Varianta 9 extrasă la FIZICĂ, Filiera TEORETICĂ și VOCAȚIONALĂ Bacalaureat 2015, sesiunea iunie - iulie  

Alte Lectii din fizica