Model de subiect la Limba si Literatura Ucraineana Materna Bacalaureat 2014

 BACALAUREAT 2014. MODEL DE SUBIECT LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba şi literatura ucraineană maternă pentru toate profilele liceelor cu limba de predare ucraineana.


  Model de subiect Limba și Literatura Ucraineană Maternă, Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. b)

 

Limba și literatura ucraineană maternă

 

MODEL DE SUBIECT

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                   (30 de puncte)

 

Прочитай уважно текст і виконай вимоги:

 

Наснився мені чудернацький базар:

Під небом у чистому полі,

Для різних людей,

Для щедрих і скнар,

Продавалися різні Долі.

 

Одні були царівен не гірш,

а другі – як бідні Міньйони.

Хту купляв собі Долю за гріш.

А хто – і за мільони.

 

Доліворожки, тасуючи дні,

До покупців горнулись.

Долі самі набивались мені

І тільки одна відвернулась.

(Л. Костенко)

 

Вимоги:

1.  випиши із тексту порівняння;

2.  знайди у тексті персоніфікації та випиши їх;

3.  прокоментуй вищеподаний текст (15 – 20 рядків);

4.  подай антоніми слів: чистому, щедрих, дні;

5.  від прикметника чудернацький утвори іменник та побудуй з ним речення.

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                       (30 de puncte)

 

В аргументативному есе окресли паралельну характеристику обидвох пар головних героїв роману “Земля” О. Кобилянської – МихайлоАнн а та СаваРахіра. (24 сторінки)

 

Вимоги:

1.    наявність у тексті вказаної теми;

2.    визначення типів позитивних та негативних персонажів твору; аргументи;

3.    літературний аналіз твору та характеристика головних героїв; висвітлення відносин між ними; ставлення обидвох пар до своїх батьків та до інших людей;

4.    присутність у тексті художнього стилю;

5.    логічна послідовність тексту і правопис;

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

Тебе звати Олексій/ Марія Крамар, проживаєш в селі Великому Бичкові, вул. Головна № 6. Напиши, на окремій сторінці, листа твоєму/ твоїй двоюрідному/ двоюрідній братові/ сестрі Олександру/ Ларисі з м. Сату Маре, в якому розкажи про твої успіхи на Національній Олімпіаді з російської мови.

Вимоги:

1.    використання термінології ділової літератури, властивій листові;

2.    дотримання форм побудови такого виду тексту ;

3.    використання даних, вказаних у сюжеті;

4.    правопис і логічна послідовність тексту;

5.    оформлення тексту на сторінці.

 

 

Limba și literatura ucraineană maternă

Barem de evaluare și de notare

 

Se punctează oricare modalități de rezolvare corect ă a cerinelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I

 

(30 de puncte)

1.   порівняння ......................................

.........................................................4 puncte

 

2.

персоніфікації ..............................................................................................

 

6 puncte

3.

коментар тексту..........................................................................................

 

10 puncte

4.

антоніми .......................................................................................................

 

6 puncte

5.

прикметник чудернацький / іменник/ речення .................................

..........4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

 

(30 de puncte)

 

1.

наявність у тексті вказаної теми ..........................................................................

 

 

4 puncte

2.

визначення типів позитивних та негативних персонажів твору; аргументи

.....6 puncte

3.

літературний аналіз твору та характеристика головних героїв; висвітлення відносин

 

між ними; ставлення обидвох пар до своїх батьків та до інших людей .........

10 puncte

4.

присутність у тексті художнього стилю ...............................................................

 

6 puncte

5.

логічна послідовність тексту і правопис .............................................................

 

4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

 

(30 de puncte)

1.

дотримання форм побудови такого виду тексту

              4 puncte

 

 

2.

3.

використання даних, вказаних у сюжеті

використання термінології ділової літератури, властивій вказаному у вимозі виду тексту 

  6 puncte

10 puncte

 

 

4.

правопис і логічна послідовність тексту

                                6 puncte

5.

оформлення тексту на сторінці

4 puncte

Alte Lectii din limba materna