Subiect + Barem de evaluare si notare la Filosofie pentru examenul de bacalaureat 2013

În cadrul examenului de bacalaureat 2013 candidaţii pot opta, la proba E. d), în funcţie de filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline socio-umane: filosofie, logică si argumentare, economie, psihologie si, după caz, sociologie.

Examenul de bacalaureat din 2013 pentru proba scrisă la filosofie este susţinut de candidaţii profilului: Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Examenul de bacalaureat 2013 - Proba E. d) Proba scrisă la Filosofie

MODEL  DE SUBIECT LA FILOSOFIE

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 

Alte Lectii din filosofie