Subiecte Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana Bacalaureat 2017

Variante de subiecte și Barem de corectare Bacalaureat 2017 Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană:

 

Examenul de bacalaureat naţional 2017 Proba E. d) Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

Model de subiect bacalaureat 2017

Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Componentele unui ............ sunt biotopul şi ............ .

B 6 puncte

Numiţi doi hormoni hipofizari. Asociaţi fiecare hormon hipofizar numit cu câte un efect al acestuia.

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Sângele neoxigenat de la celulele corpului ajunge în atriul drept al inimii prin:
a) artera aortă
b) artera pulmonară
c) venele cave
d) venele pulmonare

2. Glomerulonefrita este afecţiune a sistemului:
a) digestiv
b) excretor
c) nervos
d) reproducător

3. Omoplatul şi clavicula sunt oase ale scheletului:
a) centurii pelviene
b) centurii scapulare
c) membrului inferior
d) toracelui

4. Pancreasul şi stomacul se aseamănă prin următoarea caracteristică:
a) continuă procesele digestive care au avut loc în intestin
b) participă la digestia gastrică a glucidelor
c) reprezintă segmentul final pentru digestia lipidelor
d) secretă sucuri digestive care conţin enzime

5. Urina se formează la nivelul:
a) nefronului
b) ureterului
c) pelvisului renal
d) vezicii urinare


D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Poluarea chimică poate fi una dintre cauzele deteriorării mediului înconjurător.
2. Tiroida are rol în metabolismul glucidelor prin secreţia de insulină.
3. Gonada feminină este reprezentată de ovul.

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

ADN-ul şi ARN-ul reprezintă materialul genetic al eucariotelor. Ei sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide.

a) Precizaţi două deosebiri dintre o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN.
b) Un fragment al unei macromolecule de ADN bicatenar conţine 1132 de nucleotide, dintre care 286 conţin timină.
Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu guanină din macromolecula de ADN (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că pe catena 3’-5’ secvenţa de nucleotide este următoarea: GGATTC.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte
În secţia de primiri urgenţe a unui spital este adusă o persoană care este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. tiind că persoana respectivă are grupa sanguină AB, Rh pozitiv, iar în spital există rezerve de sânge aparţinând grupelor AB, Rh negativ şi B, Rh pozitiv, stabiliţi următoarele:

a) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; motivaţi răspunsul dat;
b) tipul de aglutinină (anticorp) caracteristică grupei sanguine B;
c) importanţa cunoaşterii tipului de Rh al persoanei căreia i se face o transfuzie de sânge.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Funcţiile fundamentale ale organismului uman sunt: de relaţie, de nutriţie, de reproducere.
a) Daţi trei exemple de volume respiratorii.
b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Muşchii scheletici sunt organe active ale mişcării”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Tensiunea arterială.
- Fiziologia sistemului reproducător masculin.

2. 16 puncte
Sistemul nervos este informat despre modificările din mediul de viaă al unui organism prin intermediul unor analizatori.
a) Enumerați cele trei segmente ale unui analizator.
b) Precizați o cauză posibilă a pierderii auzului.
c) Alcătuiți un minieseu intitulat „Sistemul nervos somatic”, folosind informația stiințifică adecvată.
În acest scop, respectați următoarele etape:
- enumerarea a sase noțiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect si în corelație cu noțiunile enumerate.

Alte Lectii din biologie