Trunchiul cerebral si emisferele cerebrale la mamifere

Eseu: Trunchiul cerebral şi emisferele cerebrale la mamifere

Sistemul nervos central este compus din măduva spinări şi encefal.
Trunchiul cerebral este alcătuit din: bulb rahidian, puntea lui Varolio şi mezencefal.
Trunchiul cerebral este compus din:

- substanţă cenuşie organizată în nuclei senzitivi, somatomotori, vegetativi şi proprii. Nucleii senzitivi primesc impulsuri de la receptorii organelor de simţ din limbă, ureche, piele şi muşchii capului. Axonii neuronilor din aceşti nuclei transmit impulsuri spre alte etaje ale nevraxului.
Nucleii somatomotori comandă mişcari ale muşchilor feţei, limbii, faringelui, gâtului. Nuclei vegetativi sunt centrii unor reflexe vegetative ca reflexul salivar, gastrosecretor, lacrimal. Uni au rol în coordonarea automatismului ventilaţiei şi a activităţii cardiovasculare. Nucleii trunchiului cerebral sunt subordonaţi etajelor superioare din nevrax.
- substanţa albă care are rol de conducere ascendentă şi descendentă a influxurilor nervoase, precum şi de conexiune a componentelor trunchiului cerebral.

Ariile funcţionale ale scoarţei cerebrate sunt:
- senzitive, unde sunt percepute senzaţii specifice de văz, auz, gust, miros, atingere etc.;
-  motoare, de unde sunt comandate mişcările voluntare;
-  de asociaţie, unde sunt prelucrate complex informaţiile care capată semnificaţii şi înţelesuri.

•Boli ale sistemului nervos: boala Parkinson şi epilepsia.

Alte Lectii din biologie