Aldehide si cetone

COMPUŞI CARBONILICI: ALDEHIDE şi CETONE

Compuşii carbonilici reprezintă o clasă de substanţe organice care conţin în molecula lor grupa funcţională - carbonil:

în care un atom de carbon în stare de hibridizare sp2
este legat printr-o legătură dublă de un atom de oxigen.
Gruparea carbonil determină existenţa a două funcţiuni organice:
- funcţiunea aldehidică, în care gruparea carbonil este legată de un radical de hidrocarbură şi de un atom de hidrogen cu excepţia primului termen al seriei, aldehida formică

formula generală a aldehidelor aldehidă formică
- funţiunea cetonă, în care gruparea carbonil este legată de doi radicali de hidrocarbură, identici sau diferiţi:

acetona
dimetilcetona
formula generală a cetonelor propanona

I. CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ. IZOMERIE.

Funcţie de tipul radicalului de hidrocarbură ce intră în componenţa acestor compuşi, putem face următoarea clasificare:
- compuşi carbonilici alifatici
şi
- compuşi carbonilici aromatici

După nomenclatura sistematică denumirea compuşilor carbonilici se formează în felul următor:
- pentru aldehide, la numele hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon se adaogă sufixul -al
- pentru cetone, la numele hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon se adaogă sufixul -onă şi poziţia grupei carbonil.
De exemplu:

etanal sau aldehidă acetică;

propanal sau aldehidă propanoică;

butanal sau aldehidă butanoică;

aldehida benzoică;

propanonă sau acetonă, sau dimetilcetonă;

2-butanonă sau metiletilcetonă.
Aldehidele prezintă izomeri ce ţin de ramificarea radicalului de hidrocarbură, iar cetonele - izomeri ce ţin de poziţia grupei carbonil.

II. METODE DE PREPARARE

Aldehidele şi cetonele pot fi obţinute prin mai multe metode:
I. Metode oxidative:
Descarca toată lectia

Alte Lectii din chimie

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]