Celuloza

Celuloza

Celuloza este  un compus macromolecular organic.

    Formula   moleculară  a  celulozei  este  (C6H10O5)n.  În  molecula  de celuloză resturile de D-glucoză sunt unite între ele prin legături b(1,4) - glucozidice.  Fiecare  rest  monozaharidic  conţine  trei grupe hidroxilice libere şi prin urmare, structura ei poate fi redată în felul următor:

                       [C6H7O2(OH)3]n

    Moleculele   sunt  filiforme,  adică au formă de fibre. Între ele se formează  legături  de  hidrogen  şi  prin  aceasta  se  explică rezistenţa mecanică  a  fibrelor  de  celuloză. Celuloza intră în componenţa celulelor vegetale. Ea constituie 30-40% din lemn şi 90% din bumbac:

celuloza

    La hidroliza completă a celulozei se obţine b-D-glucoză:

                                            H+

        (C6H10O5)n  + nH2 nC6H12O6

        celuloză                           D-glucoză

                                

 

     Proprietăţile chimice

    1)  Celuloza  este  solubilă  în  soluţie  concentrată de bază alcalină formînd celuloză sodată, ce interacţionează cu:

  1. a) cu reactivul Schweizer

     [Cu(NH3)2]OH     soluţie de hidroxid de cupru în amoniac.

    Interacţiunea  acestora  duce la obţinerea mătasei artificiale – mătase de cupru.

  1. b)  cu sulfura de carbon  duce la formarea xantagenatului de celuloză - mătasea de viscoză

                                             celuloza-mtasea-de-viscoza     

        

   2) Celuloza interacţionează cu anhidrida acetică:

                                                         H2SO4

  [C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O    →          [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH

                                                    -CH3COOH

  se formează mătasea de acetat.

 

    3) Nitrarea celulozei

  1. a) cu formare de colodiu (cu conţinut mic de N)

                                            HNO3

               [C6H7O2(OH)3]n        [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n

                                           H2SO4

  1. b) nitrare  cu  formare  de  trinitroceluloză  (pulbere  fără fum / cu conţinut mai mare de azot:

                                         HNO3

               [C6H7(OH)3]n        [C6H7O2(ONO2)3]n

                                       H2PO4

Alte Lectii din chimie