Comunicareea

COMUNICAREA

 

Comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj (informaţii, idei, opinii, păreri, sentimente) de la emiţător (individ sau grup) spre receptor (individ sau grup), cu ajutorul unui cod (limbajul verbal / nonverbal) şi utilizând un canal (comunicare orală / scrisă).

 

Actul de comunicare se realizează în prezenţa a şase factori: emiţător, receptor, mesaj, cod, canal şi context.

1)      Emiţătorul  este persoana care transmite mesajul.

2)      Receptoruleste destinatarul mesajului.

3)      Mesajuleste secvenţa de semnale (verbale / nonverbale) pe care emiţătorul o transmite către receptor.

4)      Coduleste sistemul de semne folosit pentru a transmite o informaţie. Chiar dacă, cel mai adesea, pentru a se face înţeleşi, oamenii folosesc limbajul, sunt numeroase situaţiile în care comunică prin semne vizuale / sonore, fără a întrebuinţa cuvintele. Pentru a putea fi realizată comunicarea, emiţătorul şi receptorul trebuie să aibă un cod comun pe care să-l înţeleagă foarte bine. Codul poate fi: nonverbal sau verbal. Codul nonverbal poate fi sonor (soneria telefonului, fluierul arbitrului etc.) sau vizual (culorile semaforului, gesturile etc.) Codul verbal poate fi oral sau scris. Aceste tipuri de coduri se pot combina între ele în comunicarea curentă. În comunicarea orală, pot să apară elemente noverbale (gesturi, poziţii ale corpului etc.) sau paraverbale (timbrul vocii, volumul, pauzele etc.)

5)      Canaluleste mijlocul material prin care este transmis un mesaj. Acesta permite stabilirea şi menţinerea contactului dintre emiţător şi receptor, putând fi aerul, telefonul, faxul, foaia de hârtie etc. în cazul codului verbal, natura canalului determină chiar diferenţe de construcţie a mesajului, pentru că limba scrisă se ddeosebeşte de cea vorbită.

6)      Contextulreprezintă aspectul la care se referă mesajul, subiectul sau tema comunicării.

Alte Lectii din romana