Ereditatea si Variabilitatea lumii vii: Concepte

EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII:

A. CONCEPTE
Definiţie: ereditatea este capacitatea organismelor vii de a transmite trăsăturile lor specifice descendenţilor. Rezultă că ereditate este o trăsătură caracteristică tuturor organismelor, are caracter universal.
            Variabilitatea este proprietatea organismelor de a se deosebi unele de altele prin anumite caractere.
Asemănările sau trăsăturile ereditare constituie informaţia genetică sau zestrea ereditară a organismelor. Ereditatea asigură existenţa speciei dar şi transmiterea caracteristicilor individuale (ex. culoarea părului, a ochilor) de la părinţi la urmaşi.
              Unitatea genetică purtătoare a informaţiei genetice este gena.
 

 

Gena reprezintă un segment din macromolecula de ADN care conţine informaţia necesară sintezei unei catene polipeptidice.
               Totalitatea genelor care intră în structura genetică a unui organism, constituie genotipul acelui organism.
               Totalitatea manifestărilor morfologice , fiziologice, biochimice şi comportamentale ale unui organism, constituie fenotipul acestuia. Fenotipul este rezultatul interacţiunii dintre genotip şi mediu. Exemplu: în cazul culorii ochilor, genotipul BB sau Bb determină nuanţe închise (fenotip), iar bb (genotip) determină culoarea albastră (fenotip).

                    Genele au fost numite iniţial factori genetici sau ereditari. Ele sunt situate în cromozomi, într-o succesiune liniară, fiecare ocupând un anumit loc numit locus genic (plural, loci genici).
                     Pe cromozomii omologi (din aceeaşi pereche), genele perechi ocupă acelaşi locus şi se numesc gene alele. Ele apar prin mutaţia genei normale sau sălbatice şi influenţează acelaşi caracter. Dacă un organism conţine gene alele identice (AA sau aa), se numeşte homozigot, iar, dacă are gene alele diferite (Aa), se numeşte
heterozigot.
                      Variabilitatea poate fi definită ca diferenţele existente între indivizii aceleiaşi specii sub raportul însuşirilor genotipice şi fenotipice.
                      Variaţiile sunt răspunsuri ale organismelor la factorii din mediul extern sau intern.

 

 

EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII:
 

A. CONCEPTE

B. MECANISMELE DE TRANSMITERE A CARACTERELOR EREDITARE

C. TEORIA CROMOZOMIALĂ A EREDITĂŢII

D. DETERMINISMUL CROMOZOMIAL AL SEXELOR

E. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII

F. GENETICĂ UMANĂ

Alte Lectii din biologie