Eseu cu tema Sangele, component al mediului

Alcătuiţi un eseu cu tema : “SANGELE, COMPONENT AL MEDIULUI INTERN” după următoarea structură:


- definiţia mediului intern şi a sângelui;
- părţile componente ale sângelui;
- rolurile îndeplinite de componentele sângelui;
- importanţa sângelui în organism.

Mediul intern reprezintă totalitatea lichidelor aflate în afara celulelor. El cuprinde lichide corporale (lichidul interstiţial, endolimfa, perilimfa, umoarea apoasă, umoarea sticloasă) şi fluide corporale (sângele şi limfa). Sângele este un fluid corporal, de culoare roşie (datorită hemoglobinei) care circulă prin vase sanguine (artere, vene, capilare). Părţile componente ale sângelui sunt: plasma sanguină şi elementele figurate.

Elementele figurate sunt : globulele roşii, globulele albe şi trombocitele.
Plasma sanguină este alcătuită din: apă, săruri minerale, nutrienţi, hormoni, anticorpi, substanţe toxice, gaze respiratorii, factori hemostatici etc. Elementele figurate circulă datorită plasmei sanguine.

Globulele roşii, se mai numesc eritrocite sau hematii (la mamifere). Joacă rol în transportul gazelor respiratorii. La mamifere, globulele roşii nu au nucleu datorită numărului mare existent într-un mm de sânge (la om : 4,5mil-5mil/mm sânge). Ele conţin hemoglobina, o protidă cu fier (heteroproteină). Aceasta reprezintă un transportor pentru gazele respiratorii : O2 şi CO2 cu care formează compuşi labili (care se pot descompune). Hemoglobina (Hb) transportă O2 de la organele respiratorii la celule (unde este folosit la oxidarea nutrienţilor) şi preia CO2 (care este un gaz toxic) rezultat în urma oxidărilor, pe care îl transportă spre organele respiratorii.

Globulele albe se mai numesc leucocite. Joacă rol în apărarea organismului (imunitate). Sunt de mai multe tipuri: PMN (polimorfonucleare), limfocite, monocite şi macrofage. PMN-urile sunt: neutrofile, acidofile şi bazofile, au nucleu de forme diferite şi capacitatea de a emite pseudopode cu care fagocitează agenţii patogeni (bacterii, virusuri). Sunt produse de măduva hematogenă (măduva roşie a oaselor).

Limfocitele produc anticorpi, substanţe care acţionează specific asupra antigenelor.
Sunt produse de organe limfocitare (ganglioni limfatici, splina) şi de măduva hematogenă. Monocitele sunt celule mici, circulante iar macrofagele sunt celule mari, fixate la nivelul ţesuturilor unde fagocitează agenţii patogeni.
Trombocitele sunt fragmente de celule care joacă rol în coagularea sângelui.
Ele se mai numesc şi plachete sanguine.

Sângele joacă rol în transportul nutrienţilor, gazelor respiratorii şi hormonilor, în apărarea organismului, în eliminarea substanţelor toxice etc. Circulaţia sângelui face posibilă funcţionarea întregului organism.

 

 Cuprins: Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetală și Animală

Alte Lectii din biologie