Formule Economie pentru bac

Formule Economie pentru bac

PRODUCTIVITATEA

 

W= Q =7,14 at.gram
FP
       ↓  
   L K P

 

W=PRODUCTIVITATEA
L= MUNCA
K= CAPITAL
P=PAMÂNTUL

 

 

Productivități medii: WmL= Q ; WmK= Q ; WmP= Q
L K P

 

Productivități marginale: WmgL= ΔQ ; WmgK= ΔQ ; WmgP= ΔQ
ΔL ΔK ΔP

 

COSTUL:

CT=CF + CV

CT=COSTUL TOTAL
CF= COSTUL FIX
CV= COSTUL VARIABIL

 

COSTURI MEDII (UNITARE)

 

CFM= CF
Q

 

CFM= CV
Q

 

CTM= CT = CF+CV = CF  +  CV =CFM + CVM
Q Q Q Q

 

formule economie bacalaureat

 

COSTUL MARGINAL

Cmg  ΔCT  =  CT1 - CT0  =  CF1 + CV1 - CF0 - CV0
ΔQ Q1 - Q0 Q1 - Q0

 

dar CF1 = CF0 


PRIN URMARE

Cmg   =  CV1 = CV0  =  ΔCv
Q1 - Q0 ΔQ

 

 

PROFITUL

CA = CT + PR = (CF + CV) + PR

 

Rpr/CT   =  PR  x 100 
CT

 

Rpr/CT   =  PR  x 100 
CA

 

CA=CIFRĂ DE AFACERI (ÎNCASĂRI)
Rpr= RATA PROFITULUI

 

Rpr/capital utilizat   =  PR  x 100 
CAPITAL UTILIZAT

 

CAPITALUL

economie/capitalul-economie-bac.png

 

AMORTIZAREA

 

Aa   =  VALOARE CAPITAL FIX
TERMEN DE AMORTIZARE

 

Ra   =  Aa  x 100 
TERMEN DE AMORTIZARE

 

Aa= AMORTIZARE ANUALĂ
Ra= RATA AMORTIZĂRII

 

PIAȚA MONETARĂ

 

 =  P x Q
V

 

 =  P x T
V

 

 =  P x Q - C + S
V

 

PCB   =  I      IPCB =   1      IPCB IM  x 100 
P IP IP

 

M = MASA MONETARĂ
P = PREȚ
Q = CANTITATE DE BUNURI ȘI
SERVICII
T = NUMĂR DE TRANZACȚII
C = MĂRFURI VÂNDUTE PE
CREDIT
S = PLĂȚI AJUNSE LA SCADENȚĂ
PCB = PUTERE DE CUMPĂRARE A
BANILOR

 

DOBÂNDA

1. Dobânda simplă
D = c × d′ × n

 = 3 luni =  3
12

 

 = 90 zile =  90
360

 

2. Dobânda compusă
Sn = S0(1 + d′)n; Sn - S0 =  D

D= DOBÂNDA
d’= RATA DOBÂNZII
Sn = suma finală
S0 = C = suma inițială

 

Dobânda reală = dobânda nominală – rata inflației

 

Dî – Dp = câștig bancar

Dî = dobânda încasată
Dp = dobânda plătită

Câștig bancar – cheltuieli administrative = profit bancar

 

SALARIUL

 

ISR  =  ISN  x 100 
IP

 

SR= SALARIUL REAL
SN = SALARIUL NOMINAL

 

ACȚIUNI / OBLIGAȚIUNI

 

cursul =  D
d′

 

D= VENITUL ADUS DE UN TITLU DE VALOARE
d’ = RATA DOBÂNZII

 

 

Alte Lectii din economie