Bacalaureat 2009 Programa la matematica MT2

Matematică- Programa de bacalaureat –2009

Proba D MT2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică:
profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale;
profilul resurse, specializarea toate calificările profesionale;
profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.

Statutul disciplinei: Matematica este disciplină obligatorie la proba D.

CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)

Conţinuturi:

Mulţimi şi elemente de logică matematică
Funcţii
Şiruri
Funcţii; lecturi grafice
Funcţia de gradul I
Funcţia de gradul al II-lea
Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
Vectori în plan
Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie


CLASA a X-a - 3 ore / săpt. (TC+CD)

Conţinuturi:
Numere reale
Funcţii şi ecuaţii
Probleme de numărare
Elemente de combinatorică, statistică şi probabilităţi
Geometrie

CLASA a XI-a - 3 ore / săpt. (TC+CD)

Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare
Matrice
Determinanţi
Sisteme de ecuaţii liniare
Elemente de analiză matematică
Limite de funcţii
Funcţii continue
Funcţii derivabile
Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

CLASA a XII-a - 3 ore / săpt. (TC+CD)

Elemente de algebră
Grupuri
Inele si corpuri
Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ
Elemente de analiză matematică
Primitive (antiderivate)
Integrala definită
Aplicaţii ale integralei definite

NOTĂ:
Elaborarea subiectelor pentru bacalaureat se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.
 

Alte Lectii din matematica