Bacalaureat 2009 Programa la matematica MT3-M5

Matematică - Programa de bacalaureat –2009
proba F MT3 -M5
Filiera vocaţională:
Profilul teologic, specializarea:
romano-catolică,
greco catolică,
reformată,
penticostală,
baptistă,
unitariană,
adventistă,
musulmană.

Statutul disciplinei: Matematica este disciplină la alegere în cadrul probei F.

CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)

Conţinuturi:

Mulţimi şi elemente de logică matematică
Funcţii
Şiruri
Funcţii; lecturi grafice
Funcţia de gradul I
Funcţia de gradul al II-lea
Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
Vectori în plan
Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană
Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie

CLASA a X-a - 2 ore / săpt. (TC)

Conţinuturi:

Numere reale
Funcţii şi ecuaţii
Geometrie:
• Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan.
• Coordonatele unui vector în plan; coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real.
• Ecuaţii ale dreptei în plan determinată de un punct şi de o direcţie dată, ale dreptei determinată de două puncte distincte.
• Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan, calcule de distanţe şi de arii.


CLASA a XI-a – 2 ore / săpt. (CD) - CLASA a XII-a – 1 oră / săpt. (CD)

Conţinuturi:

Statistică
Elemente de calcul matricial şi sisteme de ecuaţii liniare
Matrice
Determinanţi
Sisteme de ecuaţii liniare


NOTĂ:
Elaborarea subiectelor pentru bacalaureat se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

Alte Lectii din matematica