Bacalaureat 2009 Programa la matematica MT3-M4 (pedagogie)

Matematică - Programa de bacalaureat –2009

Proba: D MT3-M4
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.

Statutul disciplinei: Matematica este disciplină obligatorie la proba D.

CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)

Conţinuturi:

Mulţimi şi elemente de logică matematică
Funcţii
Şiruri
Funcţii; lecturi grafice
Funcţia de gradul I
Funcţia de gradul al II-lea
Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
Vectori în plan
Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană
Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie

CLASA a X-a - 2 ore / săpt. (TC)

Conţinuturi:

Numere reale
Funcţii şi ecuaţii
Geometrie

CLASA a XI-a – 1 oră / săpt. (TC)

Conţinuturi:
Structuri algebrice

CLASA a XII-a – 1 oră / săpt. (TC)

Conţinuturi:
 
Elemente de calcul matricial şi sisteme de ecuaţii liniare
Matrice
Determinanţi
Sisteme de ecuaţii liniare

NOTĂ:
Elaborarea subiectelor pentru bacalaureat se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.
 

Alte Lectii din matematica