Bacalaureat 2016: Programa la matematica

Programa de bacalaureat pentru disciplina matematica, valabilă în sesiunea examenului de bacalaureat național din anul 2016, este cea prevăzută în anexa nr.2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2015, cu modificările şi completările ulterioare..  (O R D I N privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016 ).

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ

Examenul național de bacalaureat reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului liceal . Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare.

Subiectele pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele formate/dezvoltate pe parcursul învățământului liceal și se elaborează în baza prezentei programe. Se recomandă, din punct de vedere didactic, abordarea conținuturilor din perspectiva formării/dezvoltării competențelor specifice care le sunt asociate de programă. Acest lucru presupune centrarea demersului didactic asupra acțiunilor care trebuie realizate pentru a forma/dezvolta la elevi competențele prevăzute de programa școlară și pentru ca aceștia să demonstreze, în cadrul evaluărilor, însușirea acestora.

În cadrul examenului național de bacalaureat  Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare . Astfel, programele de examen se diferenţiază , în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite , în :

- programa M_mate - info pentru filiera teoretică, profilul real, speci alizarea matematică - informatică şi pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică;

- programa M_ ş t - nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii ;

- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică : profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului , toate calificările profesionale ; profilul tehnic, toate calificările profesionale ;

- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător - educatoare.

  Programa Matematica Bacalaureat 2016

Alte Lectii din matematica