Polialcooli

ALCOOLI POLIATOMICI

    Alcoolii poliatomici sunt compuşi organici în moleculele cărora se conţin câteva grupe hidroxil cuplate cu radicali de hidrocarbură.

                  I.  CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ. IZOMERIE.

    Clasificarea polialcoolilor se face  funcţie de numărul grupelor hidroxil ce se află în moleculă şi anume:
          -dioli sau glicoli (două grupe hidroxil legate de radicalul de hidrocarbură)
                  exemplu  HO-CH2-CH2-OH  etilenglicolul sau 1,2-etandiol
          -trioli (trei grupe hidroxil legate de radicalul de hidrocarbură)
                  exemplu  
 trioli
            1,2,3-propantriol sau glicerina


    După nomenclatura sistematică denumirea polialcoolilor se face astfel: la denumirea alcanului corespunzător se adaugă sufixul –diol pentru alcoolii biatomici şi –triol  pentru alcoolii triatomici.
Poziţia grupelor hidroxil în moleculă se indică în denumire prin indici numerici.                         II.  METODE DE PREPARARE

1.  Etilenglicolul poate fi obţinut prin mai multe metode:
    a) la oxidarea etilenei cu permanganat de potasiu:


                                    (KMnO4)
CH2=CH2 + [O] + H2O      →        HO-CH2-CH2-OH
 

    b) la oxidarea parţială a etilenei şi hidroliza produsului format:

 

etilenei-si-hidroliza                                                   oxid de etilenă                     etilenglicol

    c) la hidroliza 1,2 dicloroetanului:
           Cl-CH2-CH2-Cl   +    2H-OH      →             HO-CH2-CH2-OH   +   2HCl

2.  Pentru glicerină:
    a) industrial se obţine la hidroliza grăsimilor;
    b) transformarea propenei printr-o serie de reacţii succesive:
   Cl2 , 500°C                                                                                                                                                                      Cl2
CH3-CH=CH2 → Cl-CH2-CH=CH2 + HOH + NaOH  → HO-CH2-CH=CH2
                    clorură de alil                                            alcool alilic
→ HO-CH2-CHCl=CH2Cl
      diclorhidrina glicerinei     

 


           
                  III.  PROPRIETĂŢI CHIMICE:

    Pentru polialcooli sunt caracteristice unele reacţii ale alcolilor monoatomici. Ca exemplu:
1.  reacţionează cu metalele, cu halogenurile de hidrogen:

a)   HO-CH2-CH2-OH   + 2Na  →       Na-CH2-CH2-Na   +   H2                                                                                                       etilenglicolat de Na                              

b)  HO-CH2-CH2-OH   +    2HCl    →       Cl-CH2-CH2-Cl   +   2H2O

                                                                            1,2-dicloroetan

2.  participă în reacţiile de eterificare şi esterificare:

    HO-CH2-CH2-OH + HO-CH2-CH2-OH + ... →   (-O-CH2-CH2-)n +   nH2O

                                                                              polietilenglicol

 

polialcoli-poliester

Pentru polialcooli sunt caracteristice şi proprietăţi specifice cum ar fi:

-  reacţia cu hidroxidul de Cu(II) şi cu acidul azotic:

glicenat-de-cupru

                                   glicerat de Cu(II) - de culoare albastru-intensă

 

 

trinitrogliicerina

                                                           trinitrogliicerină

 

Alte Lectii din chimie