Regnul protista (protoctista)

REGNUL PROTISTA (PROTOCTISTA)


- Au structură complexă şi eterogenă;
- Eucariote (au nucleu diferenţiat) unicelulare sau pluricelulare, solitare sau coloniale;
- Nutriţie autotrofă sau heterotrofă (saprofită sau parazită);
- Înmulţire asexuată şi sexuată;


Asexuată: - spori (în sporangi) : - zoospori - la alge verzi
- aplanospori - la alge roşii


Sexuată : - izogamie – 2 gameţi identici
- heterogamie – 2 gameţi diferiţi
- oogamie - gametul femel imobil
- gametul mascul mobil ( gametul mascul = anterozoid, gametul femel = oosfera);
- Locomoţia - flageli - la flagelate sau mastigine
- cili - la ciliofore
- pseudopode – la rizopode sau sarcodine


PROTISTELE se împart în:
- Alge (asemănătoare plantelor)
- Mastigine
- Rizopode(Sarcodine)
- Ciliofore
- Sporozoare
- Oomicete
- Mixomicete


ALGELE - aparatul vegetativ numit tal, nediferenţiat în rădăcină, tulpină şi frunze, algele fiind talofite.

Alge-verzi (Chlorophyta) – în bazine acvatice, pe ziduri.
Au : - tal unicelular – verzeala zidurilor (Pleurococcus)
- tal pluricelular neramificat – mătasea broaştei (Spirogyra)
- tal pluricelular ramificat – lâna broaştei (Chladophora)

Înmulţire: - spori (asexuat);
- anizogamie sau oogamie (sexuat)
Predomină pigmentul verde = clorofila a şi b, produsul de asimilaţie: amidon, pereţi celulozici
Alge roşii (Rhodophyta) - mări şi oceane, zone calde;
- tal pluricelular, macroscopic, filamentos, lamelar

Predomină pigmentul roşu = ficoeritrină, pigmentul albastru = ficocianină şi verde = clorofilă; produsul de asimilaţie: amilopectina
Ex : Ceramium rubrum, Porphyra, Dasya elegans.
Alge brune (Phaeophyta) - mări şi oceane, zone reci şi calde
- macroscopice

Predomină pigmentul brun = fucoxantina; produşi de asimilaţie: laminarina, manitol
Ex. : Macrocystis, Laminaria, Fucus, Cystoseira.

Diatomee – alge brune microscopice, peretele celular impregnat cu dioxid de siliciu (ornamentaţii), când mor => depozite de siliciu (diatomita).

MASTIGINE
FITOFLAGELATE sau fitomastigine – acvatice, solitare (Euglena verde – un
flagel, hrănire mixotrofă), coloniale (Codonosiga, Proterospongia), înmulţire asexuată
prin diviziune directă.

ZOOMASTIGINE – zooflagelate parazite (Trypanosoma produce boala somnului, transmisă de musca ţeţe, Giardia intestinalis care provoacă enterocolita sau giardioza).

 

SPOROZOARE – sunt parazite, în ciclul lor de viaţă formează spori de rezistenţă.
Înmulţire : asexuat (diviziune), sexuat (gameţi).

Ex. : Plasmodiul malariei (malaria la om) al cărui vector transmiţător este femela ţânţarului anofel şi care atacă globulele roşii. Organismul răspunde la acţiunea toxinelor prin reacţii antigenice şi febră puternică la intervale regulate (de aici şi denumirea bolii de malarie sau friguri de baltă); babesii (babesioza la bovine); coccidii (coccidioza la iepuri şi păsări).

Alte Lectii din biologie