Reproducerea asexuata la plante

REPRODUCEREA LA PLANTE
REPRODUCEREA ASEXUATĂ LA PLANTE

Se poate realiza prin structuri specializate =spori, la muşchi şi ferigi sau prin organe vegetative.

La unele plante se dezvoltă structuri vegetative specializate pentru înmulţire.

Ex. la grâuşor (Ficaria verna), se formează muguri care se desprind de pe planta mamă şi generează noi plante; bulbii, rizomii şi tuberculi se pot utiliza în acelaşi scop.înmulţirea vegetativă la plante asigură transmiterea întregii informaţii genetice, fără recombinare genetică.

 

Modalităţi de înmulţire vegetativă:
- prin despărţirea tufelor (bujor, margaretă);
- prin stoloni ( căpşun);
- prin rizomi (irs, menta);
- prin separarea rădăcinilor tuberizate (dalie);
- prin bulbi (lalea, zambilă, ceapă);
- prin tuberculi (cartof);
- prin butăşire – fragmente din plantă care sunt puse la înrădăcinat (viţa de vie, salcie, trandafir, muşcată);
- prin marcotaj – înrădăcinarea unor fragmente prin îndoirea ramurilor şi acoperirea cu pământ. Desprinderea de planta mamă se face după formarea rădăcinilor adventive (viţa de vie, coacăz);
- prin altoire – constă în îmbinarea a două plante: portaltoiul care are rădăcini şi altoiul, partea pe care vrem să o înmulţim. Reuşita altoirii depinde mult de îndemânarea celui care execută operaţia = punerea în contact a meristemelor celor două plante (pomi fructiferi, citrice, trandafiri);
- prin microbutăşire sau culturi de celule şi ţesuturi vegetale – este o metodă modernă în care se utilizează fragmente de meristeme sau celule care se cresc pe medii de cultură speciale (compoziţie optimă, hormoni de creştere).

 Reproducerea sexuata la angiosperme

 

 Cuprins: Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetală și Animală

Alte Lectii din biologie