Romania in perioada Razboiului rece

România în relaţiile  internaţionale, în perioada maximei confruntări din timpul Războiului Rece.

   
 • Deoarece,  din 1945, a intrat în sfera de influenţă sovietică, România nu a mai putut  desfăşura legăturile tradiţionale de politică externă avute în perioada  interbelică.
 •  
 • Prin  tratatul de pace, semnat la Conferinţa de la Paris, la 10 decembrie 1947,  recunoştea anularea dictatului de la Viena, din 1940, dar consfiinţea şi  juridic ocuparea Basarabiei, nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa de către  U.R.S.S. România a devenit membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1955.
 •  
 • După  al Doilea Război Mondial, U.R.S.S. a impus României orientarea politicii sale  externe mai cu seamă către Est şi restrângerea relaţiilor cu lumea occidentală  la minimum.
 •  
 • România  avea aceeaşi poziţie faţă de evenimente cu cea a U.R.S.S. şi a lagărului  comunist.
 •  
 • Statul  român a devenit, în 1949, membru fondator al Consiliului de Ajutor Economic  Reciproc (organizaţia economică a ţărilor comuniste, C.A.E.R.), cu sediul la  Moscova, şi a Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, creată în 1955, alianţa  militară a statelor comuniste satelite ale Uniunii Sovietice, opusă N.A.T.O.
 •  
 • Abia  la câţiva ani după moartea lui Stalin, Gheorghe Gheorghiu-Dej a început să  promoveze o politică de distanţare faţă de U.R.S.S., mai ales după 1958, când  trupele sovietice au fost retrase din România.
 •  
 • Însă  nu s-a pus niciodată problema să fie părăsite C.A.E.R. şi Organizaţia  Tratatului de la Varşovia.
 •  
 • România  s-a pronunţat, în anul 1964, pentru limitarea amestecului sovietic în treburile  interne ale altor ţări comuniste, pe fondul neînţelegerilor dintre sovietici şi  chinezi. Tot în 1964, România a condamnat şi planul Valev, de integrare economică a ţărilor socialiste, prin care  se propunea ca zone din sud-estul României, nord-estul Bulgariei şi părţi din  U.R.S.S. să se specializeze în producţia agricolă .
 •  
 • Ţara  noastră a început, după 1960,  să  dezvolte relaţii şi cu state democratice din Occident, pentru a importa  tehnologie necesară industrializării.

Politica externă a României  în perioada destinderii şi a coexistenţei paşnice.

   
 • Rezolvarea crizei rachetelor sovietice din Cuba  (1962), care adusese omenirea pe marginea conflictului nuclear a fost urmată de  o perioadă de destindere în relaţiile internaţionale şi de coexistenţă paşnică  între ţările cu sisteme social-politice diferite (comunist şi democratic).
 •  
 • În  această etapă, România, după venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu în 1965,  a continuat politica începută în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, de  distanţare de linia sovietică, dar de menţinere în tabăra comunistă.
 •  
 • Statul român a continuat să-şi extindă colaborarea cu statele  occidentale şi a stabilit relaţii diplomatice cu Republica Federală Germania  (1967). Conducătorul român a efectuat vizite în diferite ţări, precum S.U.A.,  Franţa, Republica Federală Germania, Marea Britanie etc., iar mulţi şefi de  stat (Charles de Gaulle preşedintele Franţei, Richard Nixon, preşedintele  S.U.A.) au vizitat România.
 •  
 • Nicolae  Ceaşescu a fost apreciat pentru atitudinea sa, mai ales după ce, în 1968,  conducerea României a condamnat intervenţia militară a armatelor Tratatului de  la Varşovia în Cehoslovacia, pentru a înlătura conducerea comunistă adeptă a  unor reforme interne.
 •  
 • România a devenit membră a  Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, din 1972, şi a semnat, în  1975, Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, de  la Helsinki.
 •  
 • În  anii ’80, schimbarea  climatului politic internaţional (mai ales după 1985, când Mihail Gorbaciov a  preluat conducerea U.R.S.S.), deschiderea dialogului Est-Vest, dar şi politica  internă rigidă şi abuzivă promovată de Nicolae Ceauşescu,  au dus la izolarea României pe plan extern.  Abia după 1989, statul român a putut relua legăturile normale cu statele  occidentale.
 

Alte Lectii din istorie