Structura si functiile maduvei spinarii la mamifere

Eseu: Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere

Măduva spinării:
-localizare: în canalul vertrebral;
-organizare structurală: măduva spinării este formtă don sunbstanţă cenuşie situată la interior şi substanţă albă situată la exterior.

Componentele unui reflex medular:
-precizarea stimulului:
--alungirea muşchilor care menţin poziţia corpului şi a tendoanelor acestora;
--stimuli potenţiali nocivi (înţepătură, obiect firbinte etc.).
-tipuri de neuroni implicaţi:
--neuroni senzitivi (care sunt în legătură cu receptorii);
--neuroni de asociaţie (intercalari);
--neuroni motori (care transmit comenzi la efectori).

REflexul este răspunsul organismului la un stimul, cu ajutorul sistemului nervos.
Baza anatomică a actului reflex este arcul reflex format din: receptor (R), cale aferentă / senzitivă (C.S.), centru nervos (C.N.), cale aferentă/motoare (C.M.) şi efector (Ef.).

Stimul -> R -> C.N.-> Ef. -> Răspuns

-centrul nervos: în substanţa cenuşie medulară;
-fector: -musculatura scheletică şi viscerală;
         -glande;
-răspuns: -concentraţie musculară;
          -secreţie glandulară.

Funcţia reflexă se realizează prin substanţa cenuşie.
-Tipuri de reflexe -reflexe medulare somatice: monosinaptice -reflexul rotulian;
                    polisinaptice - reflexele de apărare;
                   -reflexe medulare vegetative: reflexul de micţiune, defecaţie; vasoconstricţie etc.

Funcţia de conducere se realizează prin substanţa albă pe căi ascendente (ale sensibilităţii) şi căi descendente (ale motilităţii)

Afecţiuni ale sistemului nervos: monolegie (paraliza unui membru); tetraplegie (paralizia tuturor membrelor).


Alte Lectii din biologie