Subiecte Biologie vegetala si animala Bacalaureat 2016

Modele de subiecte, subiecte extrase + barem de corectare Bacalaureat 2016 Biologie vegetală și animală:

 Model de subiect + Barem: Biologie vegetală și animală (*pdf)

 Model de subiect + Barem: Biologie vegetală și animală în Limba Maghiară (*pdf)

 Model de subiect + Barem: Biologie vegetală și animală în Limba Germană (*pdf)

 

 Subiecte Simulare Biologie vegetală și animală Bac 2016

 Subiecte Sesiunea Speciala Biologie vegetală și animală Bac 2016

 Subiecte Sesiunea iunie-iulie Biologie vegetală și animală Bac 2016

 Subiecte Sesiunea august-septembrie Biologie vegetală și animală Bac 2016

 Varianta de rezervă Sesiunea august-septembrie Biologie vegetală și animală Bac 2016

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT NAŢIONAL 2016

PROBA E.D)

BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

MODEL DE SUBIECT

 

Filiera teoretică – profilulreal;

Filiera tehnologică–profilurile:tehnic,resurse naturale şi protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar.

 

·      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

·      Timpul de lucru efectiv este de 3ore.

 

 

SUBIECTUL I        (30 de puncte)                                             

  A           4puncte

Scrieţi, pe foaia de examen,noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

După  consistenţa  substanţei  fundamentale,  ţesuturile  conjunctive  sunt  moi,  …………    şi ……….

 

B          6puncte

Numiţi două faze ale meiozei; scrieţi în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică.

 

C          10puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1.   Cefalopodele sunt:

a)    anelide

b)    celenterate

c)    cordate

d)    moluşte

 

2.   Din structura celulei animale lipseşte:

a)    citoplasma

b)    mitocondria

c)    peretelecelular

d)    reticululendoplasmic

 

3.   Intestinul subţire al mamiferelor:

a)    este componentă a tubului digestiv

b)    este localizat în cavitatea toracică

c)    participă la realizarea funcţiei de relaţie

d)    secretă un suc digestiv care conţine tripsină

 

4.   Ascomicetele aparţin regnului:

a)    Animale

b)    Fungi

c)    Plante

d)    Protiste

 

5.   Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n=26 cromozomiare:

a)    2n = 26cromozomi

b)    2n = 13cromozomi

c)    n = 26cromozomi

d)    n = 13cromozomi

 

D          10puncte

Citiţi,cu atenţie,afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi  că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 

1.            La mamifere, ureterele sunt protejate de o capsulă cu pereţi dubli.

2.            Ereditatea este însuşire a lumii vii.

3.            Fotosinteza reprezintă modul de nutriţie specific bazidiomicetelor.

 

SUBIECTUL al II-lea           (30 de puncte)

La mamiferesistemul circulator este alcătuit din inimă şi vase de sânge.

a)    Caracterizaţi o boală a sistemului circulator la om, precizând: denumirea bolii, o cauză,o manifestare, o măsură de prevenire.

b)    Precizaţi o asemănare şi o deosebire între artera pulmonară şi venelepulmonare.

c)    Calculaţi conţinutul în apă al plasmei sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:

-  volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului;

-  plasma sangvină reprezintă 55% din volumul sangvin;

-  apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei sangvine;

-  tânărul cântăreşte 53 deKg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d)    Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

 

B          12puncte

Se încrucişează două soiuri de dud care se deosebesc prin două perechi de caractere: culoarea şi dimensiunea fructelor. Un soi de dud are fructe roşii (R) şi mici (m) , iar celălalt soi de dud are fructe albe (r) şi mari (M). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie,F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţiide factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

a)  genotipurile celor două soiuri de dud;

b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii dinF1;

c)  numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru ambele caractere; fenotipul indivizilor dinF2 ale căror genotipuri sunt: rrMm şi rrmm.

d)  Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Alte Lectii din biologie