Tipologia textelor: informativ, descriptiv, narativ, argumentativ

 

Tipologia textelor

1. informativ

-transmite inf clare, precise

- fol sensurilor proprii

-evitarea ambiguitatii

-utilizarea timpului prezent

2. descriptiv

-prezintă trăsăturile particulare ale unui personaj, fenomen, obiect, colţ din natură.

-comunică, prin transfigurare artistică, observaţii, reflecţii, emotii, trăirietc;

- au mare frecvenţă procedeele artistice: comparaţia, metafora, hiperola, epitetul etc;

-predomină adjectivul şi substantivul, cu accent pe verbele statice la modul indicativ, timpul prezent sau imperfect;

După raportul cu literatura:

·         lirerară:

-          reflectă sentimentele şi impresiile celui care o priveşte;

-          limbajul este artistic, expresiv, sensibilizator;

-          este caracteristică operelor literare lirice, dar şi epice;

-          este preponderent subiectivă.

Este de două feluri:

Tabloul – înfăţişează o privelişte, un eveniment sau un fenomen al naturii Portretul – prezintă imaginea unui personaj literar.

·         nonliterară

-          oferă informaţii precise;

-          se folosesc termeni tehnici şi ştiinţifici;

-          nu se apelează la imagini artistice, figuri de stil;

-          cuvintele sunt folosite cu sensul propriu;

-          este preponderent obiectivă.

 

3. narativ

-prezinta o suita de evenimente in ordine cronologica

-frecventa vb, care confera dinamism, util in sp la prezent, pc si p simplu.

-prezenta unor repere temporale: atunci, apoi, dupa care..etc.

4. argumentativ

-rol persuasiv (incearca sa convinga receptorul de adev unei idei)

-prezenta conectorilor si a verbelor de opinie.

-structura specifica (ipoteza, argumente si concluzie)

Alte Lectii din romana