Biologie vegetala si animala - Biologie

SINTEZA BIOLOGIE PENTRU BACALAUREATBIOLOGIECLASA a X aSemestrul I Capitolul IŢesuturi vegetale şi animale Ţesuturile sunt grupări de celule interdependente care au aceeaşi origine, formă , structură şi funcţie.Ştiinţa care studiază ţesuturile se numeşte histo...
SINTEZA BIOLOGIE VEGETALA ȘI ANIMALĂ PENTRU BACALAUREATBIOLOGIECLASA a IX aSemestrul I BIOLOGIA Biologia este ştiinţa care studiază vieţuitoarele ( bios-viaţă, logos-ştiinţă ).Pentru a ne adapta la cerinţele societăţii moderne care pun accent pe protecţia mediulu...
În cadrul examenului de bacalaureat, Biologia poate constitui proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (pentru liceele din filiera teoretică, profilul real ) sau dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (pentru liceele din filiera teoreti...
Eseu cu tema : FOTORECEPŢIA LA VERTEBRATE, după urmatorul plan: - definiţie. - principalele componente ale globului ocular la mamifere Fotorecepţia reprezintă fenomenul de înregistrare a razelor luminoase cu o anumită lungime de undă. Sensibilitatea la lumină este...
Eseu cu tema “VIRUSURILE” după următorul plan: - definire - structura virusurilor, exemple - formele virusurilor - stările virusurilor - multiplicarea virusurilor - boli provocate de virusuri   Virusurile sunt entităţi infecţioase, pot provoca boli (viroz...
Alcătuiţi un eseu cu tema : “SANGELE, COMPONENT AL MEDIULUI INTERN” după următoarea structură: - definiţia mediului intern şi a sângelui; - părţile componente ale sângelui; - rolurile îndeplinite de componentele sângelui; - importan...
MITOCONDRIILE - constituenţi de bază ai celulelor eucariote Planul eseului: Tipuri de celule Constituenţii celulei eucariote Structura mitocondriilor Rolul mitocondriilor În lumea vie există două tipuri fundamentale de organizare celulară: procariot şi eucariot. ...
REPRODUCEREA LA OM Generalităţi: Sistemul reproducător cuprinde: - glande sexuale - conducte genitale - organe genitale externe - glande anexe   Sistemul reproducător bărbătesc Glandele sexuale sau testiculele sunt protejate de un pliu tegumentar numit scrot. Au for...
REPRODUCEREA SEXUATĂ LA ANGIOSPERME În ciclul de viaţă al angiospermelor alternează două generaţii: generaţia diploidă (2n), reprezentată de sporofit şi generaţia haploidă (n), reprezentată de gametofit. La angiosperme, gametofitul se află într-o struct...
REPRODUCEREA LA PLANTE REPRODUCEREA ASEXUATĂ LA PLANTE Se poate realiza prin structuri specializate =spori, la muşchi şi ferigi sau prin organe vegetative. La unele plante se dezvoltă structuri vegetative specializate pentru înmulţire. Ex. la grâuşor (Ficaria verna), s...
1 2 3 4 5 6 »