Chimia organica - Chimie

ESTERII    Definiţie.  Esterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici formaţi la eliminarea apei între o grupare carboxil şi una hidroxil de tip alcoolic sau fenolic.      Formula generală a esterilor este:...
Aldehide si cetone    COMPUŞI CARBONILICI: ALDEHIDE şi CETONE   Definiţie:  Compușii carbonilici sunt substanțe organice care conțin înmolecula lor grupa funcțională carbonil,  –C=O    | , în care un atom de ...
   Definiţie. Eterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai compuşilor hidroxilici, care derivă formal din două molecule              de alcool sau fenol sau din o moleculă de fenol şi alta&nbs...
ALCOOLI POLIATOMICI    Alcoolii poliatomici sunt compuşi organici în moleculele cărora se conţin câteva grupe hidroxil cuplate cu radicali de hidrocarbură.               &nbs...
Fenolii DefiniţieFenolii sunt compuși hidroxilici în care grupa funcțională hidroxil, —OH, este legată direct de un inel aromatic. Formula generală a fenolilor este: Ar-OH Formula fenoliilor este:  C6H5-OH   Conform IUPAC, fenolii se ...
...
Compusi halogenati     DERIVAŢI HALOGENAŢI        Derivaţii halogenaţi sunt compuşii organici, care conţin atomi de halogen legaţi de radicalul organic.      Formula generală este R-X, unde X reprezintă atomul d...
LEGĂTURA GENETICĂ DINTRE CLASELE DE HIDROCARBURI      Necătând   la  marea  diversitate  a  hidrocarburilor  (saturate, nesaturate: etilenice, acetilenice, dienice, aromatice, etc.) între aceste  clase&nb...
HIDROCARBURI AROMATICE ( arene ). Arenele sunt substanţe compuse din carbon şi hidrogen, în structura cărora apar unul sau mai multe nuclee benzenice.  Lectia Arene in format .pdf Cuprins lectii chimie organica ⇒...
HIDROCARBURI NESATURATE : Alchinele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conţin în molecula lor o legătură triplă şi compoziţia chimică a cărora este exprimată prin formula: CnH2n-2 Descarca toată lectia...
« 1 2 3 4 »